บึงกาฬเจ๋ง ดึงนร.ประถมเข้าค่ายฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เตรียมพร้อม’สปีค’รับเออีซี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 10 กุมภาพันธ์ เวลา 13.00 น.นายไพรวัลย์ อรกุล รองนายก อบจ.บึงกาฬ เป็นประธานเปิดการเข้าค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในประชาคมอาเซียน สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้กำหนด “ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” มุ่งปฏิรูประบบความรู้ของการศึกษาไทย เพื่อยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากลและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

โดยการฝึกสอนนี้มีความมุ่งหวังว่านักเรียนจะมีความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น และส่งผลให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ให้ทัดเทียมประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนและมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้นตามมา โดยมีนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนนาสะแบง-นาแสง จำนวน 190 คน เข้ารับการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ รวมระยะเวลา 2 วัน 2 คืน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาสะแบง ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดฝึกอบรมกลุ่มโรงเรียนละ 100,000 บาท

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image