ผู้ว่าฯสุราษฎร์-แม่บ้านมหาดไทย เปิดจวนปลูกผักสวนครัว เสริมความมั่นคงอาหาร

ผู้ว่าฯสุราษฎร์-แม่บ้านมหาดไทย เปิดจวนปลูกผักสวนครัว เสริมความมั่นคงอาหาร

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขับเคลื่อนนโยบายสร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยการจัดกิจกรรม “ที่ว่างสร้างอาหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” สร้างแปลงผักสวนครัวรั้วกินได้ในแปลงผักจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นต้นแบบ และสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารในครัวเรือนในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยได้บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และได้รับการสนับสนุนการปลูกผักสวนครัวจากสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายวิชวุทย์กล่าวว่า นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางด้านเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้แจ้งให้นายอำเภอ ทั้ง 19 อำเภอ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ รวมถึงผู้นำท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รณรงค์ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชน ปลูกผักสวนครัวชนิดต่างๆ ภายในบ้านเรือนของตนเอง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

สำหรับแปลงผักภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะได้ทำการเพาะพันธุ์ผักอย่างต่อเนื่อง และนำมาแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนตามโครงการตู้ปันสุข ซึ่งในขณะนี้เหลือเพียงแห่งเดียวที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการนำสิ่งของและอาหารปรุงสุกมาสมทบมากขึ้น และมีการขยายแจกสิ่งของเป็นทุกเช้าวันอาทิตย์ต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นเวลาร่วม 2 ปี

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image