ชาวบางปะหันเดินหน้าฟื้นค่ายโพธิ์สามต้น หวังเป็นอนุสรณ์สำคัญทางปวศ.ไทย

วันที่ 12 ตุลาคม นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะกรรมการชุมชนบ้านโพธิ์สามต้น อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยนายบุญชู สุขร่าง อดีตกำนันตำบลโพธิ์สามต้น ร่วมกันบวงสรวงดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ค่ายโพธิ์สามต้น อันเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย

เนื่องด้วยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรือในขณะนั้นคือพระยาวชิรปราการ ทรงนำกองทัพ มาตั้งค่ายที่บ้านโพธิ์สามต้น เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2310 เพื่อกอบกู้เอกราชของชาติไทย และจนถึงวันนี้เป็นเวลา 249 ปีแล้ว สถานที่ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งค่ายโพธิ์สามต้น ปัจจุบันเหลือแต่เพียงชื่อเท่านั้น ไม่มีอะไรที่ให้เห็นเป็นอนุสรณ์ สื่อถึงความสำคัญ

คณะกรรมการจึงเห็นควรว่า ต้องมีการพื้นฟูด้วยกำลังทรัพย์ของการบริจาค จากลูกหลานชาวกรุงศรีอยุธยา โดยกำหนดทอดผ้าป่าจัดซื้อที่ดิน 14 ไร่ ตรงบ้านโพธิ์สามต้น เพื่อมาก่อสร้างเป็นค่ายแบบโบราณ ซึ่งปัจจุบันได้ซื้อที่ดินบางส่วนมาแล้ว แต่ยังไม่ครบ และได้มีการตั้งศาลสมเด็จพระเจ้าจากสินมหาราชแล้ว โดยในวันที่ 5 และ 6 พฤศจิกายน 2559 นี้ กำหนดจัดงานอย่างยิ่งใหญ่เพื่อระดมทุน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon