ผู้ว่าฯโคราช สั่งปิด รง.แป้งมันสำปะหลัง 30 วัน เหตุส่งกลิ่นเหม็น-ไม่บำบัดน้ำเสีย

ผู้ว่าฯโคราช สั่งปิด รง.แป้งมันสำปะหลัง 30 วัน เหตุส่งกลิ่นเหม็น-ไม่บำบัดน้ำเสีย

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ที่บริษัท เชาวน์ดี โมดิฟาย สตาร์ช จำกัด เลขที่ 345 หมู่ 14 ถ.โค้งกุดม่วง ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ธุรกิจการผลิตและให้บริการด้านการผลิตสตาร์ชมันสำปะหลัง เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ได้นำหนังสือคำสั่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0033(2) /410 ปิดไว้ที่บริเวณหน้าโรงงาน เพื่อให้หยุดประกอบกิจการโรงงานบางส่วน โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ) โรงงาน พ.ศ.2535 ผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายให้มีอำนาจ จึงมีคำสั่งให้หยุดการประกอบกิจการโรงงานในส่วนของการนำน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียนับแต่วันได้รับคำสั่งฉบับนี้เป็นต้นไป และให้ดำเนินการหยุดระบบบำบัดน้ำเสีย ปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีรายละเอียดแบบแปลนและรายการคำนวณพร้อมคำรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2565

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า จากการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบที่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หินดาด เมื่อวานนี้ (29 มี.ค.) ได้ข้อสรุปกรณีบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงานส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สร้างปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน จึงออกคำสั่งให้โรงงานหยุดกิจการเป็นเวลา 30 วัน และให้ทำการปรับปรุงแก้ไขโรงาน ตามมาตรา 37 วรรคหนึ่ง ดังนี้

Advertisement

1.ทำการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียให้ประสิทธิภาพเพียงพอที่จะบำบัดน้ำเสีย ไม่ให้ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง

2.ให้ทำการตรวจสอบและปรับปรุงระบบบำบัดอากาศให้มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะบำบัดอากาศ ไม่ให้ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง

3.ให้จัดทำรายละเอียดภาวะสมดุลน้ำ (WATER BALANCE) ที่ใช้กระบวนการผลิต

4.ให้จัดส่งรายละเอียดของสารเคมี พร้อมทั้งข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (MSDS) ที่ใช้กระบวนการผลิตทั้งหมด และปริมาณการใช้จากการตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำสั่ง

นายวิเชียรกล่าวว่า หากไม่สามารถดำเนินการได้ จะไม่อนุญาตให้เปิดกิจการ ส่วนเรื่องปัญหาสุขภาพของชาวบ้านได้ให้สาธารณสุขอำเภอด่านขุนทดและโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ดำเนินการตรวจสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ในวันที่ 5 เม.ย. ส่วนการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำธรรมชาติ ได้สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาหลักฐานเพื่อดำเนินการทางกฎหมายกับโรงงาน และหาทางแก้ไขไม่ให้เกิดขึ้นอีกสำหรับการร้องขอเยียวยาของชาวบ้าน ได้ให้อัยการด้านคุ้มครองสิทธิเข้ามาช่วยเหลือและให้คำแนะนำในข้อกฎหมายต่อไป

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image