สกู๊ปหน้า 1 : เปิด ‘ด่านสะเดา’ กระตุ้นเศรษฐกิจใต้

สกู๊ปหน้า 1 : เปิด ‘ด่านสะเดา’ กระตุ้นเศรษฐกิจใต้

ถือเป็นบรรยากาศที่ดีในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง หลังมีการเปิด ด่านพรมแดนสะเดา ระหว่าง ไทย-มาเลเซีย อีกครั้ง เมื่อวันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา เป็นทิศทางที่ดีของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยเฉพาะแนวพรมแดนที่ซบเซามานานกว่า 2 ปี เหมือนเป็นเมืองร้าง นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นับเป็นความหวังของพ่อค้าแม่ขาย รวมถึงผู้ประกอบการโรงแรม ร้านทอง ที่จะลืมตาอ้าปากอีกครั้ง

สำหรับวันแรก พบว่า ที่ด่านพรมแดนสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา ในวันแรกของการเปิดด่านพรมแดนไทย-มาเลเซีย อยู่ตรงข้ามกับ รัฐเกดะห์ ประเทศมาเลเซีย แม้บรรยากาศจะยังไม่คึกคักมากนัก มีผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้ามาจำนวน 107 คน และผู้เดินทางเข้ามาทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซีย ต่างทยอยเดินทางเข้ามา ขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุขได้กำหนดมาตรการในการตรวจคัดกรองอย่างเข้มข้น เป็นมาตรการที่ผู้เดินทางล้วนทราบและเข้าใจดีก่อนที่จะเดินทางเข้ามา

สิทธิพงษ์ สิทธิภัทรประภา (ดร.อ๋อง) ที่ปรึกษาสมาคมผู้ประกอบการรักษ์ด่านนอก อ.สะเดา จ.สงขลา ประเมินว่า ในวันแรกของการเปิดด่านพรมแดนสะเดานั้น ดีกว่าที่คาดการณ์เอาไว้ก่อนหน้านี้ การที่มีผู้ลงทะเบียนเข้ามาวันแรก 107 คน ก็เป็นจำนวนที่ดีเกินคาด เพราะมาตรการในการเดินทางเข้ามาค่อนข้างเข้มงวด ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่มีการเปิดด่าน นับหนึ่งใหม่อีกครั้ง

“ผมมองว่า นักธุรกิจ ร้านค้าต่างๆ ที่รอดูท่าทีการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยว เริ่มที่จะขยับตัว เตรียมที่จะเปิดให้บริการกันอีกครั้ง หลังในวันนี้ ส่วนใหญ่ยังคงปิดให้บริการ”

Advertisement

สิทธิพงษ์กล่าวอีกว่า ผู้ประกอบการ ร้านค้าต่างๆ เริ่มสนใจ และเตรียมเปิดกิจการกันอีกครั้งหลังปิดตัว วันนี้เริ่มขยับ ในส่วนโรงแรมของผมเปิดให้บริการแล้ว ก็มีร้านค้าต่างๆ ติดต่อเข้ามา ขอจองบูธเพื่อขายสินค้าในโรงแรม รองรับนักท่องเที่ยว เป็นทิศทางที่ดีและในอนาคตอันใกล้ก็คงจะมีการเปิดร้านรวงเพิ่มมากขึ้น ทราบว่าหลังจากการเปิดด่านวันแรก ก็มีชาวมาเลเซียอีกไม่น้อยที่สนใจ และเตรียมจะลงทะเบียนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวกันอย่างคึกคักมากขึ้น”

สุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอสะเดา กล่าวว่า บรรยากาศทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่ติดขัดเรื่องเอกสารการเดินทาง และการลงทะเบียน เพราะนักท่องเที่ยวบางรายไม่ทราบรายละเอียดว่าต้องลงทะเบียนแบบไหน มีนักท่องเที่ยว ที่เข้ามาแล้ว เอกสารการเดินทางไม่ผ่าน ได้เดินทางกลับหลายรายแล้วเหมือนกัน และในส่วนของการดูแลความเรียบร้อยจะมีทั้งส่วนของ ตม. ด่านศุลกากร ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัย

ทางด้าน เกชา เบญจคาร นายก ทต.สำนกขาม อ.สะเดา กล่าวว่า การเปิดด่านพรมแดนสะเดาหลังจากปิดให้บริหาร 2 ปีกว่า วันแรกบรรยากาศคึกคักขึ้นจากความเงียบเหงาซบเซามา 2 ปี คาดว่ามีนักท่องเที่ยวมาเลเซียเข้ามาไม่ยังมากนัก ทุกอย่างได้เตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกไว้พร้อมแล้ว ต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งทุกอย่างจะเข้าสู่ความปกติ

Advertisement

ขณะที่ ฉันทนา บรรพตวิไล แม่ค้าขายเครื่องดื่ม บ้านด่านนอก อ.สะเดา กล่าวว่า ผู้ค้าส่วนใหญ่ ยังมีความกังวลว่า ขั้นตอนที่มีค่าใช้จ่ายรายละ 6,000-8,000 บาท ต่อคน ในช่วงของการลงทะเบียนเข้ามา จะทำให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเดินทางเข้ามาน้อยกว่าที่คาดหรือไม่ โดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เคยเดินทางมาแบบมาเช้าเย็นกลับ อาจจะสู้ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไม่ไหว หากมีการผ่อนคลายมาตรการกว่านี้ในอนาคต อาจจะทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากขึ้น

ชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้กล่าวถึงมูลค่าการค้าชายแดนของด่านสำคัญๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยเฉพาะที่ ด่านสะเดา มีมูลค่านำเข้ารวม 200,284.10 ล้านบาท เพิ่มร้อยละ 15.48 และมีมูลค่าส่งออกรวม 207,328.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.75 ส่วน ด่านสุไหงโก-ลก มีมูลค่านำเข้ารวม 1,482.05 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18 แต่มีมูลค่าส่งออกรวม 1,421.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 62.66 ขณะที่ด่านเบตง มีมูลค่านำเข้ารวม 108.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.41 แต่มีมูลค่าส่งออกรวม 3,770.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.67

ชนธัญยังกล่าวว่า ศอ.บต.ได้เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อยกระดับด่านชายแดนทั้ง 9 แห่ง ให้เป็นประตูรองรับการค้าการลงทุนที่สำคัญของภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า และการเดินทางเข้า-ออกของประชาชน ทั้ง 9 ด่าน เช่น ด่านศุลกากรสะเดา จ.สงขลา ได้รับจัดสรรงบประมาณรวม 439.55 ล้านบาท ดำเนินการใน 3 โครงการ ประกอบด้วย

โครงการจัดหาและติดตั้งระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์แบบขับผ่าน (Drive-Through X-Ray Scanner) อ.สะเดา, โครงการก่อสร้างห้องน้ำและอาคารละหมาด ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ อ.สะเดา และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด่านศุลกากรแห่งใหม่ อ.สะเดา และ ด่านศุลกากรตากใบ จ.นราธิวาส ดำเนินกิจกรรมเร่งด่วนการจัดหาแพขนานยนต์ข้ามฟาก 1 ลำ อยู่ระหว่างการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

สำหรับการเดินทางเข้ามาทางด่านสะเดานั้น นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทยได้ ในรูปแบบ Test&go ลงทะเบียนผ่าน Thailand pass นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาทุกคนจะต้องแสดงเอกสารหนังสือเดินทาง เอกสารการรับวัคซีน หลักฐานการจองและชำระเงินโรงแรม SHA Extra plus ก่อนเข้ารับบริการตรวจ RT-PCR และจะต้องเดินทางเข้าพักภายในโรงแรมทันที จนกว่าจะทราบผลการตรวจ จะใช้เวลาอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมง หรือทางโรงพยาบาลจะแจ้งผลให้ทราบในเวลา 06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

หากติดเชื้อต้องเข้ารับการรักษา และหากไม่พบเชื้อ ก็จะสามารถเดินทางออกไปท่องเที่ยวได้ ตามระบบ test &go แต่นักท่องเที่ยวยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ในส่วนของ อ.สะเดา จ.สงขลา มีโรงแรมที่ผ่านมาตรฐาน SHA Extra plus ที่สามารถรับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาในระบบ Test&go จำนวน 7 แห่ง จาก 25 แห่ง เชื่อว่าจะเพียงพอในการรองรับนักท่องเที่ยวอย่างแน่นอน

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image