แม่สาย เห็นชอบ เปิดด่าน 1 เพิ่ม หอการค้าฯชง จำกัดจำนวนคนข้ามได้ 2 พันต่อวัน ด้านเมียนมารอรัฐไฟเขียว

แม่สาย เห็นชอบ เปิดด่าน 1 เพิ่ม หอการค้าฯชง จำกัดจำนวนคนข้ามได้ 2 พันต่อวัน ด้านเมียนมารอรัฐไฟเขียว

เมื่อวันที่ 26 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีทางการไทยได้มีการปิดชายแดนด้าน อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยคงเหลือเฉพาะจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามลำน้ำสายแห่งที่ 2 เพื่อใช้ขนส่งสินค้าระหว่าง อ.แม่สาย กับ จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา เท่านั้น ล่าสุดณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่สาย ได้มีหนังสือด่วนที่สุดแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาความพร้อมและแนวทางในการเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามลำน้ำสายแห่งที่ 1 เพิ่มเติมแล้ว โดยนายอำเภอแม่สายได้อ้างถึงการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) อ.แม่สาย เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2564 ว่าที่ประชุมมติเห็นชอบสนับสนุนให้มีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรฯ ข้ามลำน้ำสายแห่งที่ 1 และต่อมาผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย ได้มีนโยบายเร่งด่วนในการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

ดังนั้นทาง อ.แม่สาย จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานดังกล่าวและนัดประชุมร่วมกันในวันจันทร์ที่ 25 เม.ย.นี้แล้วโดยมีนายอำเภอแม่สายเป็นประธาน และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นคณะทำงานครบครัน เช่น ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ตำรวจภูธร ทหารกองกำลังผาเมือง โรงพยาบาลแม่สาย สาธารณสุข ฯลฯ โดยคณะทำงานฯ จะทำการศึกษาศักยภาพและผลกระทบหากมีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรฯ ข้ามลำน้ำสายแห่งที่ 1 จริง และหากมีการเปิดแล้วก็จะต้องทำการกำกับดูแลและติดตาม รวมทั้งรายงานผลการศึกษาให้ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย ได้รับทราบเพื่อเสนอขออนุมัติตามขั้นตอนต่อไป

รายงานข่าวแจ้งว่าก่อนหน้านี้หอการค้า จ.เชียงราย สำนักงาน อ.แม่สาย ได้มีการจัดประชุมและเสนอให้มีประชาชนสามารถ ข้ามแดนไป-มา ผ่านจุดผ่านแดนถาวรฯ สะพานข้ามลำน้ำสายแห่งที่ 1 วันละจำนวน 2,000 คน โดยทุกคนต้องมีใบรับรองฉีดวัคซีน 2 เข็ม และการตรวจโควิด-19 แบบ ATK ก่อนเข้าประเทศทุกครั้ง ส่วนการขนส่งสินค้ายังคงให้ใช้สะพานแห่งที่ 2 เช่นเดิมแต่เสนอให้มีการขอขยายเวลาเปิด-ปิด ได้ตั้งเวลา 06.00-22.00 น.โดยสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ในระยะเวลา 2 วัน 1 คืน แต่ทั้งนี้ในระยะเริ่มต้นจะมีการจำกัดจำนวนคนข้ามไว้เพียงวันละ 500 คนและให้เดินทางแบบไปกลับไว้ก่อน หากไม่มีผลกระทบหรือเกิดปัญหาด้านใดก็จะดำเนินการตามข้อเสนอต่อไป

อย่างไรก็ตามทาง พ.อ.มินมินทูน ผบ.ยุทธศาสตร์ท่าขี้เหล็ก ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ขณะที่เดินทางมารับตัวชาวสัญชาติเมียนมาที่ถูกส่งกลับ จ.ท่าขี้เหล็ก เมื่อวันที่ 24 เม.ย.ที่ผ่านมาว่า จากกรณีทางการไทยเสนอให้มีการเปิดผ่านแดนถาวรฯ ข้ามลำน้ำสายแห่งที่ 1 นั้นมีข้อเสนอซึ่งทางการเมียนมาจะขอไปศึกษาข้อมูลก่อนโดยเฉพาะเรื่องการป้องกันไวรัสโควิด-19 เพื่อให้การเปิดปลอดภัย และหากเปิดด่านแล้วก็ต้องทำข้อตกลงร่วมกันทั้ง 2 ฝ่ายเพื่อให้ประชาชนเดินทางไปมาได้สะดวกร่วมกัน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon