‘บิ๊กวิน’จัดพิธีต้อนรับและให้โอวาทจ่าตรีสายวิทยาการ กร.ที่สำเร็จการศึกษาปี’65

‘บิ๊กวิน’จัดพิธีต้อนรับและให้โอวาทจ่าตรีสายวิทยาการ กร. ที่สำเร็จการศึกษาปี’65 ย้ำปฏิบัติหน้าที่ยึดระเบียบวินัย

เมื่อวันที่ 29 เมษายน ที่จ.ชลบุรี  พล.ร.อ.สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ(ผบ.กร.) ประธานในพิธี พร้อมผู้บังคับบัญชาในกองเรือยุทธการ ร่วมพิธีต้อนรับและให้โอวาทจ่าตรีสายวิทยาการ กร. ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2565 ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการกองเรือยุทธการ (บก.กร.) หลังจากได้รับการประดับเครื่องหมายยศ และมอบประกาศนียบัตร จาก พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ(ผบ.ทร.) โดยกองเรือยุทธการได้รับมอบจ่าสำเร็จใหม่สายวิทยาการ กร. จำนวน 246 นาย


พล.ร.อ.สุวิน กล่าวว่า โดยจ่าตรีที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนชุมพลทหารเรือนั้น นับเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ เป็นผลมาจากความวิริยะอุตสาหะ ความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียน ประกอบกับการประพฤติปฏิบัติหน้าที่อยู่ในระเบียบวินัย อันเข้มงวดขณะศึกษาอยู่ที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ตลอดระยะเวลา 2 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษา และได้รับการแต่งตั้งยศ เป็นจ่าตรี จะได้รับการบรรจุตำแหน่งหน้าที่ในกองเรือยุทธการ กองเรือยุทธการเป็นหน่วยกำลังรบหลักของกองทัพเรือ ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการปฏิบัติการทางเรือและอากาศยาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่หลักให้กองทัพเรือ ทั้งในส่วนของการรักษาอธิปไตยของชาติทางทะเล การคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติและการช่วยเหลือประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวกองเรือยุทธการจะต้องดำรงความพร้อมรบให้ได้อย่างต่อเนื่องและพัฒนาขีดความสามารถในด้านต่าง ๆ ตลอดเวลา ทั้งองค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี สิ่งเหล่านี้ จะสำเร็จลงไม่ได้ถ้าขาดกำลังพลที่มีสมรรถภาพมีความรู้ความสามารถ และมีระเบียบวินัยที่ดี ดังที่ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ฝากข้อคิด แก่นักเรียนจ่าทหารเรือในวันที่ประดับเครื่องหมายยศว่า

” ทัศนคติเริ่มต้นและอุดมการณ์สำคัญมาก เปรียบเสมือนเข็มทิศชี้ทางตั้งแต่เริ่มออกเดิน หากการเริ่มต้นไม่ดี ผิดทิศผิดทางตั้งแต่แรก ยิ่งนานไป ความผิดพลาดยิ่งสูง และอาจเป็นผลเสียแก่ตัวเราและกองทัพเรือ ก่อนที่จะออกเดินทาง เราจึงต้องแก้เข็มทิศให้ไม่มีอัตราผิด และขีดเข็มให้ตรงไปยังจุดหมายที่ต้องการ ซึ่งในที่นี้ผมหมายถึงเราจะต้องยึดมั่นในอุดมการณ์ ในการรักษาไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ รักษาไว้ซึ่งความเที่ยงธรรมและซื่อสัตย์สุจริต”ผบ.กร.กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon