ผู้ค้าหวยลำปาง รวมตัวสูงวัย-ตาบอด-พิการ ค้านสลากดิจิทัล โอดเข้าไม่ถึงระบบ (มีคลิป)

ขอความเห็นใจ! ผู้ค้าสลาก ทั้งผู้สูงวัย ตาบอด และพิการ วอนกองสลากอย่าออกแพลตฟอร์มขายออนไลน์ ชี้กระทบผู้ค้าสลากบ้านนอก

เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 6 พฤษภาคม ที่บริเวณบันไดทางขึ้นศาลากลางจังหวัดลำปาง กลุ่มผู้จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลใน จ.ลำปาง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และมีผู้พิการทางสายตา และขา ได้เดินทางมารวมตัวกันกว่า 200 คน พร้อมชูป้ายบอกความรู้สึก และแสดงออกถึงการคัดค้านนโยบายการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลบนแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยมีการรวมกลุ่มและรวบรวมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ค้าสลากรายย่อย ซึ่งเป็นประชาชน ในการรวบรวมรายชื่อส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอให้ทางจังหวัดช่วยเหลือโดยด่วน เนื่องจากขณะนี้ได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก

โดยทางกลุ่มที่มาในวันนี้ นำโดย นางพัชรี วิชัยอริยุทธ ตัวแทนเครือข่ายผู้ค้าสลากเสรีภาคเหนือ ได้ทำหนังสือ เรื่อง คัดค้านนโยบายการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลบนแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อส่งถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ให้ช่วยเหลือ

ซึ่งในจดหมายฉบับนี้ มีเนื้อหาระบุว่า ตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มีนโยบายและออกประกาศดังกล่าว เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ที่ให้ประชาชนผู้ซื้อสลากต้องสแกน QR Code โดยส่งผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ และให้ผู้จำหน่ายสลากจำหน่ายผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง และถุงเงิน ซึ่งจากประกาศดังกล่าว ได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้จำหน่ายและผู้ซื้ออย่างมาก จนที่ผ่านมามีการออกประท้วงคัดค้านอยู่บ่อยครั้ง กระทั่งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ประกาศยกเลิกในภายหลัง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565

จากข้อเท็จจริงข้างต้น ทางเครือข่ายผู้ค้าสลากเสรีภาคเหนือ ได้นำเสนอประเด็นปัญหา และวิธีการแก้ไข เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน ทั้งผู้จำหน่ายและผู้ซื้อสลาก ดังนี้

ประเด็นปัญหาที่ 1 ความไม่ชัดเจนเชิงนโยบาย ในการประกาศรายละเอียด เพื่อแก้ไขปัญหาของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จากมาตรการแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ามีความไม่ชัดเจน ในเรื่องรายละเอียดของนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติที่ไม่สามารถดำเนินการได้จริง

ประเด็นปัญหาที่ 2 ผลกระทบต่อผู้จำหน่าย และผู้ซื้อสลาก จากนโยบายการขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ หรือโครงการสลากดิจิทัล ตามประกาศจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ฉบับลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 หากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลดำเนินการตามนโยบายนี้จริง จะเป็นการทำลายระบบธรรมาภิบาลในสังคมลงอย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะกับผู้จำหน่ายสลากที่เป็นกลุ่มเปราะบาง ทั้งผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากจน ผู้ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ชนบท รวมไปถึงผู้ที่ได้รับการศึกษาน้อย ที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีการสื่อสาร (อินเตอร์เน็ต) ที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุด

ประเด็นปัญหาที่ 3 ผลกระทบต่อผู้จำหน่ายสลากที่ไม่มีโควต้า และบัตรกดสลากเสรีในกลุ่มผู้ค้าสลากรายย่อยในประเทศไทย มีจำนวนไม่น้อยที่ได้อยู่ในระบบตัวแทนจำหน่าย และระบบซื้อ-จองล่วงหน้า ซึ่งคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจในประเทศ และปัญหาโรคระบาดโควิด-19 ตลอดจนเกษตรกรที่ประสบปัญหาพืชผลทางการเกษตรราคาตกต่ำ รวมไปถึงกลุ่มคนที่ประสบปัญหาการประกอบอาชีพอื่นๆ จึงได้หันมาประกอบอาชีพจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อประทังชีวิต และหาเลี้ยงครอบครัว และตนเองที่กำลังเดือดร้อน แต่จากเหตุผลที่ผู้จำหน่ายสลากกลุ่มนี้ไม่ได้อยู่ในระบบทั้งสองของสำนักงานสลากกินแบงรัฐบาล จึงจำเป็นต้องซื้อสลากจากตลาดค้าสลาก เพื่อนำมาจำหน่าย

จากประเด็นปัญหาทั้ง 3 ข้อที่กล่าวมา ด้วยเหตุผลความไม่พร้อม ความยุ่งยากในการเข้าถึง ระบบแพลตฟอร์มออนไลน์ และที่สำคัญที่สุด คือ การทำลายระบบเศรษฐกิจ และสังคมของผู้ซื้อ และผู้จำหน่ายสลาก ที่เป็นกลุ่มเปราะบาง ทั้งผู้พิการ ผู้สูงอายุ และคนยากจน ผู้ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ชนบทห่างไกลจากเทคโนโลยีการสื่อสาร หรืออินเตอร์เน็ต และผู้ที่ได้รับการศึกษา มีความรู้น้อย ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพอื่นได้ ด้วยข้อจำกัดของสภาพร่างกาย และเศรษฐกิจภายในครอบครัว ซึ่งจะสร้างความเดือดร้อน และปัญหาด้านอื่นๆ ตามมาอย่างมากมาย

ดังนั้น เครือข่ายผู้ค้าสลากเสรีภาคเหนือ จึงขอเรียกร้องให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ยกเลิก นโยบายให้ผู้ค้าสลากเสรีจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลบนแพลตฟอร์มออนไลน์

โดย นางพัชรี วิชัยอริยุทธ หรือเจ๊อิ๊ด ผู้ค้าสลากในพื้นที่ จ.ลำปาง ซึ่งเป็นตัวแทนเครือข่ายผู้ค้าสลากเสรีภาคเหนือ เปิดเผยว่า ทางกลุ่มขอคัดค้านทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ที่จะออกมา เพราะจะสร้างความยุ่งยาก และยากแก่การเข้าถึงของกลุ่มผู้พิการ และผู้สูงอายุ ตลอดจนคนที่อยู่บ้านนอก เพราะหากมีการขายจริง จะสร้างความวุ่นวาย ยุ่งยากให้กับทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย เพราะบางคนที่ไม่ได้ใช้อินเตอร์เน็ต มือถือไม่ได้เชื่อมต่อสัญญาณ ก็จะเข้าถึงไม่ได้ ทุกวันนี้อินเตอร์เน็ตฟรี จากภาครัฐ ก็บริการไม่ทั่วถึง และไม่ครอบคลุมอยู่แล้ว โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล หากจะออกแพลตฟอร์มออนไลน์ ก็ให้ทางราชการติดตั้งอินเตอร์เน็ตฟรีให้ครอบคลุมก่อน

“ทุกวันนี้ผู้ค้ารายย่อย ที่เป็นผู้สูงอายุ และผู้พิการ ทั้งสายตาและแขนขา กังวลมาก และกลัวว่าจะไม่มีอาชีพ เพื่อเลี้ยงตนเอง หากเกิดมีการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะต้องหาเงินไปวางมัดจำรายละกว่า 70,000 บาท จะหาที่ไหนมา ดังนั้น ทุกคนจึงเห็นพ้องที่จะมารวมตัวกัน และร้องเรียนในวันนี้ เพื่อให้ทางจังหวัดส่งเรื่องผ่านไปยังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ตนเองอยากบอกพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ว่าขอให้เห็นใจประชาชน คนพิการ ผู้สูงอายุที่ค้าขายสลากกินแบ่งมายาวนาน หากมีการทำเช่นนั้นออกมาก จะซ้ำเติมความทุกข์ยากและความลำบาก ท่ามกลางเศรษฐกิจในปัจจุบันก็ไม่ดีอยู่แล้ว

หากเป็นไปได้ขอ จ.ลำปาง นำร่องรับโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาล จาก 5 เล่ม เป็น 10 เล่ม เพื่อนำมาขายในราคาใบละ 80 บาท และยืนยันว่า หากได้รับโควต้ามา ก็จะขายราคา 80 บาท ถ้าขายเกินราคากว่านี้ ก็จะยอมให้ดำเนินคดี ยึดโควต้าต่างๆ และให้จับได้ทันที และขอฝากไปถึงผู้จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลดิจิทัลรายใหญ่ๆ ต่างๆ อย่าขายเกินราคา 80 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่กลุ่มผู้ค้าสลากเสรีรวมตัวกัน มีการพูดประกาศผ่านโทรโข่ง และมีการชูป้ายคัดค้านอยู่ที่บันไดทางขึ้นศาลากลางจังหวัดลำปาง ทั้งป้ายที่มีข้อความว่า “ไม่เอาดิจิตอล” , “หยุด!! สร้างความวุ่นวายกับผู้ค้าสลากเสรีสักที รัฐบาลหน้า เราไม่เลือกลุงตู่แล้ว…” เป็นต้น

ทั้งนี้ หลังมีการชุมนุมรวมตัวขึ้น ก็มีเจ้าหน้าที่จากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง เข้ารับหนังสือ เพื่อนำไปรายงานต่อนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon