เลือกตั้งนายกพัทยาใหม่ 2 หน่วยเงียบเหงา มาใช้สิทธิไม่ถึง 10% ปรเมศวร์ชนะขาด

เลือกตั้งนายกพัทยาใหม่ 2 หน่วยเงียบเหงา มาใช้สิทธิไม่ถึง 10% ปรเมศวร์ชนะขาด

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 นั้น คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้รับรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาแล้ว ปรากฏว่ามีหน่วยเลือกตั้งที่มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 และเขตเลือกตั้งที่ 4 หน่วยเลือกตั้งที่ 20 โดยให้มีการจัดการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาใหม่ 2 เขต ในวันที่ 12 มิถุนายน 2565

โดยบรรยากาศเมื่อเวลา 17.00น. วันนี้ (12 มิ.ย. 65) หลังปิดหีบของการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาใหม่ทั้ง 2 เขต โดยเขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 2 และเขตเลือกตั้งที่ 4 หน่วยเลือกตั้งที่ 20 โรงเรียนเมืองพัทยา 7 ค่อนข้างเงียบเหงามีแต่เจ้าหน้าที่ และผู้สังเกตการณ์ ซึ่งในเขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 2

นางสาววิชชุดา เมฆานุวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการ กกต.ได้เข้ามาสังเกตการณ์ในการนับคะแนนวันนี้ด้วย ด้วย โดยตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนถึงเวลา 17.00น. มีผู้มาใช้สิทธิในการเลือกตั้งซ่อมนายกเมืองพัทยาไม่ถึง 10% ของผู้มาใช้สิทธิทั้งหมดของทั้ง 2 หน่วย

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิในเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ซึ่งมีผู้สิทธิออกเสียง จำนวน 499 คน ออกมาใช้สิทธิเพียง 122 คนและในเขตเลือกตั้งที่ 4 หน่วยเลือกตั้งที่ 20 มีผู้สิทธิออกเสียง จำนวน 594 คน ออกมาใช้สิทธิเพียง 82 คน

Advertisement

ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 เบอร์ 1 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ได้ 68 คะแนน เบอร์ 2 นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ ได้ 0 คะแนน เบอร์ 3 นายกิตติศักดิ์ นิลวัฒนโฒชัย ได้ 9 คะแนน และเบอร์ 4 นายนายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร ได้ 39 คะแนน ไม่ลงคะแนน 4 คะแนน บัตรเสีย 2 คะแนน

ในเขตเลือกตั้งที่ 4 หน่วยเลือกตั้งที่ 20 เบอร์ 1 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ได้ 65 คะแนน เบอร์ 2 นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ ได้ 0 คะแนน เบอร์ 3 นายกิตติศักดิ์ นิลวัฒนโฒชัย ได้ 6 คะแนน และเบอร์ 4 นายนายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร ได้ 8 คะแนน ไม่ลงคะแนนเสียง 2 คะแนน บัตรเสีย 1 คะแนน

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image