‘สมาพันธ์SMEไทย’บุกอีสานล่าง เชื่อมโยงเครือข่ายพลิกฟื้นศก. กระตุ้นเม็ดเงินระดับภูมิภาค หนุนฝ่าวิกฤติโลก

บุกอีสานล่าง .. สมาพันธ์ SME ไทย เชื่อมโยงเครือข่าย SME พลิกฟื้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ กระตุ้นเม็ดเงินระดับภูมิภาค ฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของโลก

นครราชสีมา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 ที่โรงแรมสตาร์เวลล์ บาหลี รีสอร์ท จ.นครราชสีมา สมาพันธ์ SME ไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดการประชุม SME สัญจร ครั้งที่ 1/2565 โดยนายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน มีนายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์ SME ไทย กลุ่มจังหวัดอีสานตอนล่าง 1 ผู้บริหารและคณะกรรมการสมาพันธ์ SME ไทย 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ-ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ เข้าร่วมการประชุม

นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช กล่าวว่า คณะทำงานและกรรมการสมาพันธ์ SME ไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ในการสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง นำไปสู่เป้าหมายร่วมกันในอนาคต ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถือเป็นหนึ่งภูมิภาคหนึ่งที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ทั้งภาคการผลิตอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และภาคการค้าและการบริการที่มีความหลากหลาย จึงจัดการประชุม SME สัญจร เพื่อให้คณะทำงาน SME ไทยได้พบปะ สร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนมุมมอง แนวคิด ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานของสมาพันธ์ SME ไทยระดับจังหวัด และแลกเปลี่ยนแนวทาง วิธีการทำงาน รวมทั้งการเชื่อมโยงเครือข่ายและการแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทั้งเปิดพื้นที่เจรจาทางธุรกิจ (Business Matching)เชื่อมโยงเครือข่าย ทั้งในภูมิภาค และต่างภูมิภาค นำไปสู่การส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ในพื้นที่ และยกระดับพัฒนาผู้ประกอบการ SME ไทยต่อไป ในรูปแบบ“เพื่อนช่วยเพื่อน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” เพื่อให้ SME ไทยสามารถ “อยู่รอด อยู่เป็น อยู่เย็น อยู่ยาว” ในสภาวะเศรษฐกิจผันผวน เกิดการแข่งขัน และการเปลี่ยนแปลงไปของโลก

Advertisement

นายศักดิ์ชาย ผลพานิชย์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า วันนี้หอการค้าจังหวัดนครราชสีมามาให้ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นแก่ผู้ประกอบการ SME มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล และช่วยหาช่องทางการจำหน่ายสินค้าช่วย SME รวมทั้งอบรมเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการ SME และจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านงาน FOODEX และเทศกาลอาหารย่าง เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าการขายที่ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถนำสินค้ามาเข้าร่วมกิจกรรมได้

สำหรับงาน SME สัญจร ครั้งนี้ มีการออกบูธแสดงสินค้าและบริการของผู้ประกอบการ SME ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งสถาบันการเงินออกบูธส่งเสริมด้านการเงิน การขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจ การส่งเสริมช่องทางการตลาด และการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่องในภูมิภาค เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสมาพันธ์ SME ไทย กับภาคีเครือข่าย สู่แนวทางการช่วยพี่น้องผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้สามารถพลิกฟื้น ปรับตัวสร้างรายได้ เกิดการหมุนเวียน และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในระดับระดับภูมิภาคได้ต่อไป

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image