ปราจีนฯ อ่วม น้ำป่าหลากท่วม “4 ตำบล” ในประจันตคาม ล่าสุดน้ำแห้งแล้ว

ปราจีนฯ อ่วม น้ำป่าหลากท่วม “4 ตำบล” ในประจันตคาม ล่าสุดน้ำแห้งแล้ว ตั้งเครื่องผลักดันน้ำสกัดท่วมซ้ำซาก 

วันนี้ 16 ส.ค.65 ที่จ.ปราจีนบุรี ความคืบหน้ากรณี สนง.ปภ.จ.ปราจีนบุรี ได้รับรายงานจากเทศบาลตำบลโพธิ์งาม, ตำบลบุฝ้าย และ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หนองแก้ว อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ว่า เกิดเหตุน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มรดกโลก ซึ่งไหลลงคลองช้างคลาน เอ่อล้นคลองเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน และพื้นที่การเกษตร ในเขตพื้นที่ตำบลโพธิ์งาม, ตำบลบุฝ้าย, ตำบลหนองแก้ว ตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค.65 มีสถานที่เกิดภัย/จำนวนผู้ประสบภัย รวม 3 ตำบล 13 หมู่บ้าน 300 ครัวเรือน ดังนี้

ต.บุฝ้าย หมู่ 2 จำนวน 6 ครัวเรือน หมู่ 3 จำนวน 11 ครัวเรือน หมู่ 6 จำนวน 5 ครัวเรือน หมู่ 7 จำนวน 11 ครัวเรือน ต.หนองแก้ว หมู่ 1 จำนวน 6 ครัวเรือน หมู่ 2 บ่อปลา 3 บ่อ หมู่ 5 จำนวน 5 ครัวเรือน หมู่ 8 จำนวน 156 ครัวเรือน ต.โพธิ์งาม หมู่ 5, 7, 11, 13, 17 ประมาณ 100 ครัวเรือน ท่วมถนนสายเอเชีย หรือสายสุวรรณศรเก่า (33) บริเวณบ้านคุ้ม หมู่ 1 ต.โพธิ์งาม ระยะทางกว่า 400 เมตร

ต่อมามวลน้ำป่าได้ กระจายลงสู่พื้นที่ลุ่มต่ำ ตั้งติดคลองหนองแก้ว ติดคลองประเถท-อินไตรย์ ท่วมพื้นที่บ้านนา หมู่ 1 ต.หนองแก้ว น้ำหลากท่วมถนนเชื่อมเข้า-ออกในหมู่บ้านระยะไกลกว่า 400 เมตร มีน้ำท่วมขังพื้นที่นา จำนวน 285 ไร่ และ หมู่บ้านเกาะกะพี้ ติดคลองหนองแก้ว หมู่ 3 ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี จนชาวบ้านรวม 23 ครัวเรือน บ้านที่ต่ำต้องขึ้นมาพักอาศัยกิน-นอน ในเต็นท์ 2 หลัง ตามที่ได้นำเสนอโดยต่อเนื่องก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุดเวลา 06.00 น. ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ที่ถูกน้ำป่าไหลหลากท่วมทั้งหมดดังกล่าว พบว่าน้ำลดลงกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วทั้งหมดในทุกพื้นที่

Advertisement

ประกอบด้วยถนนสายเอเชีย หรือสายสุวรรณศรเก่า (33) บริเวณบ้านคุ้ม หมู่ 1 ต.โพธิ์งาม ระยะทางกว่า 400 เมตร ผิวจราจรที่น้ำท่วมขังแห้งแล้วทั้งหมดมีเพียงริมไหล่ทางบางส่วน

พื้นที่บ้านนา หมู่ 1 ต.หนองแก้ว น้ำหลากท่วมถนนเชื่อมเข้า-ออกในหมู่บ้าน ระยะไกลกว่า 400 เมตร พบน้ำในหมู่บ้าน และบนถนนแห้งแล้วทั้งหมด น้ำกระจายลงที่นาข้าวและป่าดงตาลโตนดก่อนระบายต่อลงคลองประจันตคามที่อยู่ตอนล่าง

Advertisement

และที่หมู่บ้านเกาะกระพี้ หมู่ 3 ต.ประจันตคาม ที่ตั้งติดคลองหนองแก้ว ที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบต้องขึ้นมานอน-กินบนเต็นท์ จำนวน 2 หลังริมถนน พบน้ำที่ท่วมในหมู่บ้านแห้งกลับลดระดับแล้วทั้งหมด ชาวบ้านส่วนใหญ่พากันกลับเข้าบ้านตนเองได้แล้ว แต่มีบางส่วนที่ยังไม่มั่นใจยังคงอาศัย นอน-กินอยู่บางส่วน

สำหรับมวลน้ำป่าล่าสุดไหลระบายพื้นที่ต่ำ รองรับน้ำ อาทิ ลงทุ่งโคกมะกอก อำเภอเมืองปราจีนบุรี กลายเป็นน้ำทุ่งตลอดเลียบแนวถนนสายปราจีนตคาม หรือสาย 3452 จากบ้านห้วยขื่อ-บ้านโคกมะกอก ระยะทางไกลมากกว่า 10 กม. และมวลน้ำจากคลองหนองแก้ว, คลองประเถท-อินไตรย์ ได้ไหลระบายลงคลองประจันตคาม ก่อนไหลลงแม่น้ำปราจีนบุรีที่ด่านกบแจะวัดกระแจะ อ.เมืองปราจีนบุรีต่อไป

นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 12 ผู้แทนกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ผู้แทนโครงการชลประทานปราจีนบุรี ผู้แทน สนง.ทรัพยากรน้ำภาค 6 ผู้แทน กอ.รมน.จว.ปจ. ผอ.ส่วนจัดสรรน้ำ สำนักชลประทานที่ 7 นางสาววิภาพร กุหลาบ ผช.หน.ปภ.จ.ปราจีนบุรี หน.ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ และ หน.ฝ่ายสงเคราห์ผู้ประสบภัย สนง.ปภ.จ.ปราจีนบุรี ออกตรวจพื้นที่เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ และเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยมีผู้แทนนายอำเภอประจันตคาม ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และชี้แจงนั้น ได้มีแนวทางดูแลแก้ไขปัญหาดังนี้

พื้นที่น้ำท่วมขัง เนื่องจากมีการถมดินปิดทางระบายน้ำ ทำให้เกิดน้ำท่วมในซอยบ้านคุ้ม หมู่ 1 ต.โพธิ์งาม การแก้ไขปัญหา ทต.โพธิ์งาม ใช้รถแบ๊กโฮ จำนวน 1 คัน ทำการขุดเปิดทางระบายน้ำ สำหรับกรณีน้ำท่วมถนนสุวรรณศร บริเวณ หมู่ 1 ต.โพธิ์งาม ประชาชนถมดินสูงกว่าถนน แขวงทางหลวงปราจีนบุรี ดำเนินการปักเสาริมถนน การแก้ไขปัญหาขณะนี้ แขวงทางหลวงปราจีนบุรี อยู่ระหว่างรองบประมาณ ปี 2565 เพื่อวางท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

พื้นถนนสายบ้านนาหมู่ 1 ต.หนองแก้ว น้ำบ่าท่วมสาเหตุเกิดจากถนน ตลอดระยะทาง 3 กม. มีท่อระบายน้ำ จำนวน 3 จุด การแก้ไขปัญหาอำเภอประจันตคาม จะได้จัดประชุมฯมอบหมายให้ อบต.หนองแก้ว วางท่อระบายน้ำเพิ่มเติม

ด้านประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง ณ บ้านเกาะกระพี้ หมู่ 3 ต.ประจันตคาม เกาะกระพี่ อยู่ในที่สาธารณะ เป็นที่ทิ้งขยะ ขยะเก่า เป็นแอ่งติดคลอง ประชาชนไม่มีที่ทำกิน และก็ต้องยอมรับสภาพในความเป็นอยู่ ที่ต้องถูกน้ำท่วมทุกปีโดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม (อบต.) ได้นำเต็นท์มาบริการตั้งให้ มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค น้ำดื่ม ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง จำนวน 23 ครัวเรือน

และล่าสุดนี้ ได้ตรวจการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย เนื่องจากปัจจุบันระดับน้ำแควหนุมานใกล้ถึงระดับวิกฤต คงเหลือ 0.7 เมตร น้ำจะเอ่อล้นเข้าท่วม ชุมชนตลาดเก่า เทศบาลตำบลกบินทร์ อ.กบินทร์บุรี ที่ตั้งติดต้นน้ำแม่น้ำปราจีนบุรีเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ และมักถูกน้ำท่วมทุกๆ ปี โดยเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนประชาชน และช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ประชาชน

โครงการชลประทานปราจีนบุรี ได้ประสานส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทาน 9 นำเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 8 เครื่อง มาติดตั้ง ณ สะพานต้นแม่น้ำบางประกง ต. กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี เพื่อเพิ่มอัตราการไหลของน้ำ แก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนตลาดเก่า สำหรับเครื่องผลักดันน้ำ 1 เครื่อง สามารถเพิ่มอัตราการไหลของน้ำได้ 1.25 ลบ.ม./วินาที

ในการนี้นายบรรเจิดสิทธิจู ผอ.โครงการชลประทานปราจีนบุรี และนายราม ธนาคุณ ผอ.ส่วนเครื่องจักล สำนักชลประทานที่ 9 ได้ชี้แจง แนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัย โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังการชี้แจง และตรวจดูการติดตั้งเครื่องผลัดดันน้ำ ประกอบด้วย นายสุรเทพ กิจกล้า เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี ว่าที่ ร.ต.ทนงศักดิ์ สุวรรณเตมีย์ หน.ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ ผู้แทน สนง.ปภ.จ.ปราจีนบุรี นายอธิภัทร ลาภอุดม หน.ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 นายพงศ์พิษณุ สร้อยเกียว ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อำเภอกบินทร์บุรี นายจำรัส ง้อบุตร ประธานเกษตรกรอำเภอบ้านสร้าง และกรรมการลุ่มน้ำปราจีนบุรี

สำหรับในวันที่ 18 ส.ค.65 สำนักชลประทานที่ 9 จะดำเนินการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 8 เครื่อง ณ สะพานวัดโบสถ์ ต.บางเดชะ อ.เมืองปราจีนบุรี เพื่อเพิ่มอัตราการไหลของน้ำในบริเวณดังกล่าวต่อไป

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image