แม่ รมว.ดีอีเอส รับมอบโล่รางวัลพระราชทาน สตรีไทยดีเด่นปี 2565

แม่ รมว.ดีอีเอส รับมอบโล่รางวัลพระราชทาน สตรีไทยดีเด่นปี 2565

เมื่อเวลา 08.30 วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ที่ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีอัญเชิญเข็ม และมอบโล่รางวัลพระราชทานสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2565 ให้กับ นางภรณี ธนาคมานุสรณ์ สตรีไทยดีเด่นจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับคัดเลือกให้เป็น สตรีไทยดีเด่นในระดับประเทศ ปี 2565 โดยมี นางจิตติวรรณ สิทธิวิรัชธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นายสัมฤทธิ์ กองเงิน นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมแสดงความยินดี และมอบช่อดอกไม้ พร้อมเกียรติบัตร

โดย นางรัชนี วิชิรภูมิ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดพิธีพระราชทานรางวัลสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังองค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์สมาชิก และภาคีเครือข่ายสตรี ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการพร้อมใจกันทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งร่วมกันกระตุ้น ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของวันสตรีไทย

ทั้งนี้สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนรีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 67 พรรษา 2 เมษายน 2565 ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความจงรักภักดีเพื่อธำรงไว้ซึ่งวันสตรีไทย อันเป็นพลังสำคัญในการร่วมกันพัฒนาช่วยเหลือสังคม

ซึ่งในงานดังกล่าว”นางภรณี ธนาคมานุสรณ์” ไม่สามารถเข้ารับรางวัลได้ วันนี้จึงได้จัดทำพิธีพระราชทานรางวัลสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2565 ให้กับ นางภรณี ธนาคมานุสรณ์ มารดาของ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นกรณีพิเศษ

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image