ตัวแทน ร.ร.เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สงขลา ยื่นหนังสือค้าน พ.ร.บ.กัญชาเสรี แนะปิดกั้นสภาวะสุญญากาศ

ตัวแทน ร.ร.เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สงขลา ยื่นหนังสือค้าน พ.ร.บ.กัญชาเสรี แนะปิดกั้นสภาวะสุญญากาศ ก่อนมี กม.ลูกรองรับ

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ตัวแทนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดสงขลา นำโดยนายนัสรุดิน กะจิ นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา เดินทางมายังศาลากลางจังหวัดสงขลา เข้ายื่นหนังสือ ถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เรียกร้องขอให้ทบทวนกฎหมาย 3 ฉบับ อันเนื่องมาจากกระทบวิถีชีวิตชุมชนแห่งศาสนธรรม ทั้งนี้เนื่องจากสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา มีความเป็นห่วงกับสถานการณ์หลังจากที่รัฐบาลมีการออกกฎหมายคือ 1.กัญชาเสรี ปลดกัญชาจากยาเสพติด 2.พระราชบัญญัติสุราก้าวหน้า และ 3.พระราชบัญญัติสมรสเท่าเทียม-คู่ชีวิต เพราะขัดแย้งกับหลักการศาสนาอิสลาม ศาสนธรรมที่จะกระทบกับวิถีชีวิตและจะยิ่งเพิ่มปัญหาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้พัฒนาเด็กและเยาวชนของชุมชนและประเทศชาติในอนาคต

ทั้งนี้สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา ขอเสนอแนะ ในเรื่องกัญชาเสรี ให้นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจ ปิดสภาวะสุญญากาศทันที (สอดคล้องกับองค์กรต่างๆ ที่ได้เสนอแนะก่อนหน้านี้) โดยออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ให้ชะลอการบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับปลดกัญชาจากการเป็นยาเสพติดออกไปก่อน จนกว่าจะมีมาตรการควบคุมที่เพียงพอ หรือประกาศให้กัญชา เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 หรือ นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจในการออกพระราชกำหนด กำหนดให้กัญชายังเป็นยาเสพติด จนกว่าจะมีกฎหมายกัญชาออกมาบังคับใช้ และปรึกษาหารือหาทางออกร่วมกันเพื่อสร้างชุมชนแห่งศาสนธรรม โดยจัดให้มีกระบวนการรับฟังผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน เพื่อร่วมกันออกแบบนโยบายทั้งสามที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตมุสลิมหรือศาสนธรรม เช่น ประกาศเป็นเขตปลอดกัญชา ยาเสพติด และอบายมุขทุกชนิด

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image