พ่อเมืองโคราช เข้ม สั่งการนายอำเภอเมืองออกตรวจจัดระเบียบสังคม

พ่อเมืองโคราช เข้ม สั่งการนายอำเภอเมืองออกตรวจจัดระเบียบสังคม

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาสั่งการให้อำเภอเมืองนครราชสีมา ออกตรวจจัดระเบียบสังคม พบร้าน My Bar ยังเปิดให้บริการ จึงเข้าทำการตรวจสอบภายใน พบมีการแสดงดนตรีสด และมีผู้ใช้บริการ จึงแสดงตัวจับกุม ตั้งข้อกล่าวหา

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 00.50 น.นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า นายบัลลังก์ ไวทย์ศิริ นายอำเภอเมืองนครราชสีมา มอบหมายให้ นายพิเศษศักดิ์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นายณฐพัชร์ พุทชา ปลัดอำเภอ สมาชิก อส.ร้อย อส.เมือง นม.ที่ 2 บูรณาการร่วมกับ ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา สภ.เมืองนครราชสีมา ออกตรวจจัดระเบียบสังคมในพื้นที่ พบร้าน My Bar ยังเปิดให้บริการ จึงเข้าทำการตรวจสอบภายใน พบมีการแสดงดนตรีสด และมีผู้ใช้บริการ จึงแสดงตัวจับกุม โดยตั้งข้อกล่าวหา ดังนี้ 1.ตั้งสถานบริการ โดยไม่ได้รับอนุญาต ม.3(5) พ.ร.บ.สถานบริการฯ 2.จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยวิธีการลดราคา เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการขาย ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ 3.เปิดสถานบริการ หรือสถานบริการคล้ายสถานประกอบการ ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่เพิกถอนใบอนุญาต ตามคำสั่ง หัวหน้า คสช.ที่ 46/2559 นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองนครราชสีมา ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวเพิ่มเติมว่า พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย และนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความสำคัญ และเน้นย้ำในการประชุมมอบนโยบายและข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ ในการดำเนินการตามนโยบาย “ลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม” มาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกำชับให้เข้มงวดกวดขัน ตรวจตราสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่เข้าไปใช้บริการ ทั้งการตรวจสอบสถานบริการที่มีสภาพอาคารเสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อเป็นการป้องกันเหตุอัคคีภัยในสถานบริการ และเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้เข้าไปใช้บริการ จึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ กำชับผู้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการทุกแห่งถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการและกฎหมายอื่นๆ อย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด หากพบว่าสถานบริการและสถานประกอบการใดกระทำการที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเข้มงวด ทั้งทางอาญาและทางปกครอง หากเพิกเฉยให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทั้งทางอาญาและทางปกครองอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว และให้รายงานผลให้กระทรวงมหาดไทยทราบด้วย

Advertisement

นอกจากนี้ จังหวัดนครราชสีมามีนโยบายเข้มงวดกวดขันสถานประกอบการที่ไม่ได้รับใบอนุญาต ไม่มีมาตรฐาน มีการปล่อยปละละเลยให้มีเด็กเข้ามาใช้บริการ หรือมีการฝ่าฝืนกฎหมายอื่นๆ หากพบว่ามีการฝ่าฝืน มีการกระทำความผิดจะดำเนินคดีกับสถานประกอบการทุกแห่งทางอาญา พร้อมทั้งปิดสถานประกอบการเป็นระยะเวลา 5 ปี ตามกฎหมายโดยเคร่งครัด

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image