ผู้ว่าฯ สระบุรี แจ้งเตือน คนอยู่ริมแม่น้ำป่าสัก เฝ้าระวังระดับน้ำ

วันที่ 26 สิงหาคม นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี แจ้งเตือน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบกิจการในแม่น้ำป่าสัก งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร กระชังปลา เป็นต้น รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำป่าสัก ขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพราะจากนี้จะมีปริมาณมวลน้ำจำนวนมาก

ทั้งนี้เนื่องด้วย กรมชลประทานได้คาดการณ์ปริมาณน้ำที่จะเกิดจากปริมาณฝนตามคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) จะมีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ในระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2565 รวมจำนวน 133.26 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาตรน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จะมีจำนวน 355 ล้านลูกบาศก์เมตร สูงกว่าเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ และเพื่อเป็น การควบคุมระดับน้ำและปริมาณน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม สำหรับการรองรับน้ำเหนือในช่วงถัดไปกรมชลประทานจะเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จากอัตราวันละ 34.56 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน เป็น 43.20 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือประมาณ 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยจะทยอยเพิ่มขึ้นเป็นลำดับตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2565 เมื่อน้ำจำนวนนี้ไหลลงไปรวมกับปริมาณน้ำจากคลองชัยนาท-ป่าสักแล้วจะควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนพระรามหกในอัตราไม่เกิน 600 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

จังหวัดสระบุรีพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดต่อทรัพย์สินของประชาชนจากการเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นอีก โดยระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นยังอยู่ในลำน้ำ ไม่เกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่งแม่น้ำปาสัก จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบกิจการในแม่น้ำป่าสัก อาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร กระชังปลา เป็นต้น รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำป่าสัก ขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดต่อไป

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image