‘ศอ.บต.’ แจงปมอดีตขรก.ระดับสูง ถูกออกหมายจับ หลังพบมีเอี่ยวเว็บพนันออนไลน์

ศอ.บต. แจงปมอดีต ขรก.ระดับสูง ของศอ.บต.ถูกออกหมายจับหลังมีเอี่ยวเว็บพนันออนไลน์

ศอ.บต. แจงปมอดีตข้าราชการระดับสูง ศอ.บต. สังกัด กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย(มท.) ถูกออกหมายจับหลังมีส่วนพัวพันเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ เผยก่อนหน้านี้ได้ทำหนังสือส่งตัวกลับมท. หลังมีข่าวระแคะระคาย กรมการปกครองออกหนังสือให้ไปข่วยราชการแล้ว

พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดเผยกรณี นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) กรณีออกมายจับในคดีพัวพันธ์กับเว็ปพนันออนไลน์ ว่า ก่อนที่นายรุ่งเรือง จะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อหา และนำไปสู่การมอบตัว เมื่อวันที่ 30 ส.ค.ที่ผ่านมาทางศอ.บต. ทราบข่าวมาก่อนหน้านั้นแล้วระยะหนึ่งว่า นายรุ่งเรือง มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหลายอย่าง จึงได้ทำหนังสือส่งตัวกลับต้นสังกัด ทั้งนี้ก่อนที่นายรุ่งเรือง จะย้ายให้มารับตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เคยเป็นนายอำเภอสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เป็นตัวแทนของกระทรวงทุกกระทรวงถูกบรรจุมารับราชการที่ ศอ.บต. เป็นการย้ายโดยความเห็นชอบของกระทรวงศอ.บต.ไม่ได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.

“การปฏิบัติงานที่ ศอ.บต. นั้น ข้าราชการที่เป็นตัวแทนของแต่ละกระทรวงมาประจำอยู่ด้วย เพี่อให้เป็นไปตามโครงสร้างของศอ.บต. แต่อย่างไรก็ตาม ศอ.บต.ได้มีการตรวจสอบและติดตามดูแลและให้ความสำคัญในเรื่องจริยธรรมเป็นอันดับแรกอย่างจริงจัง”พล.ร.ต.สมเกียรติ กล่าว

Advertisement

พล.ร.ต.สมเกียรติ กล่าวต่อว่า ศอ.บต. ได้ทำหนังสือไปยังกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ส่งตัวเจ้าหน้ที่กลับต้นสังกัด ใจความว่า ตามที่ กรมการปกครอง ได้มีคำสั่ง ที่ 687/2565 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2565 แต่งตั้งให้ นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการศอ.บต. (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) กรมการปกครอง และส่งตัวข้าราชการรายมาปฏิบัติหน้าที่ ศอ.บต. นั้น เนื่องด้วยมีปรากฏตามสื่อว่ามีข้าราชการอาจมีความเกี่ยวข้องกับการตรวจ ยึดทรัพย์เครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก

พล.ร.ต.สมเกียรติ กล่าวด้วยว่า ศอ.บต. ในฐานะผู้บังคับบัญชาจึงขอรายงานมายังกรมการปกครองเพื่อดำเนินการต่อไปตามข้อ 2 ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2565 ประกอบกับตามแนวทางการแต่งตั้งข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ศอ.บต. ตามหนังสือที่อ้างถึงคณะรัฐมนตรีเคยมีมติกำหนดว่า “การแต่งตั้งข้าราชการไปประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้พิจารณา ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความประพฤติปฏิบัติที่ดีงาม และไม่เป็นการสมควรอย่างยิ่ง ที่จะส่งข้าราชการที่ถูกลงโทษ หรือความประพฤติไม่ดีไปประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้

“เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการแต่งตั้งข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ฯ อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาและแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้บรรลุผลตามเป้าหมาย เกิดความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงไม่เกิดเงื่อนไขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. จึงขอความร่วมมือจาก กรมการปกครอง พิจารณาทบทวนการแต่งตั้งข้าราชการรายดังกล่าวมาปฏิบัติหน้าที่อีกครั้งหนึ่ง อนึ่งในห้วงเวลาของการสอบหาข้อเท็จจริงหรือการสอบสวนทางวินัย ของกรมการปกครอง นั้น กรมการปกครองอาจพิจารณามีคำสั่งให้ ข้าราชการราย ไปช่วยราชการ ณ กรมการปกครองไว้ก่อน จนกว่าการสอบข้อเท็จจริงหรือการสอบสวนทางวินัย จะแล้วเสร็จ”

Advertisement

พล.ร.ต.สมเกียรติ กล่าวอีกว่า หลังเกิดเหตุกรมการปกครองได้มีคำสั่งให้นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร ตำแหน่ง นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) อ.สุไหงโก-ลก รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการศอ.บต. (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) กรมการปกครอง ไปช่วยราชการ ที่กรมการปกครอง โดยมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ที่วิทยาลัยการปกครองเป็นการประจำ ให้มีผล ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดปรากฏตามสำเนาคำสั่งที่ส่งมาพร้อมนี้

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image