ป.ป.ช. นครพนม รุด สนามมินิกอล์ฟหนองย่างซิ้น สอบ ผอ.โรงเรียน หลังถูกร้องหลายกระทง

ป.ป.ช. นครพนม รุด สนามมินิกอล์ฟหนองย่างซิ้น สอบ ผอ.โรงเรียน หลังถูกร้องหลายกระทง

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ว่าที่ร้อยตรีคทาวุธ คลังนุช ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม ระบุว่า ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม ได้รับแจ้งจากศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (Corruption Deterrence Center หรือ CDC) “กรณี ผอ.โรงเรียน ใช้สนามออกกำลังกายของโรงเรียน ทำเป็นสนามมินิกอล์ฟ “ ที่โรงเรียนบ้านหนองย่างชิ้น ตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม จึงสั่งการเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต รุดหน้าลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนครพนม เขต 1 เพื่อรับฟังข้อมูลจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองย่างชิ้น, ครู, นักเรียน และชาวบ้านในพื้นที่

จากที่ได้รับร้องเรียนว่าผอ.โรงเรียนบ้านหนองย่างชิ้น ใช้สนามฟุตบอลมาทำสนามกอล์ฟ พร้อมเปิดหลักสูตรสอนกีฬากอล์ฟเป็นวิชาเลือกให้นักเรียนแทนวิชากระบี่กระบอง แล้วมีแต่พรรคพวกตนเองมาเล่น เด็กนักเรียนเตะบอลไม่ได้ บอกว่าให้ไปเล่นที่สนามฟุตบอลที่อื่น ซึ่งห่างไป 2 กิโลเมตร ทั้งยังเอาเสาประตูฟุตบอลมาเชื่อมติดกันไม่ให้เด็กเล่น

นอกจากนี้ชาวบ้านในชุมชนที่อาศัยติดกับโรงเรียนยังได้รับความเดือดร้อน กรณีลูกกอล์ฟลอยมาจากโรงเรียน ตกลงมาที่บริเวณบ้าน เสี่ยงอันตรายและเกิดผลกระทบต่อชุมชน จึงเกรงว่ากรณีดังกล่าว จะเป็นการกระทำที่ส่อไปในทางการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม และความเคลือบแคลงสงสัยในการใช้งบประมาณก่อสร้างสนามกอล์ฟ

กลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1. หลักสูตรกอล์ฟ มีการให้ครูพละไปเรียนหลักสูตรพื้นฐาน เพื่อนำมาถ่ายทอดให้นักเรียนและเชิญ Pro Golf มาสอนในบางครั้ง มีนักเรียนเข้าร่วมหลักสูตรนี้ประมาณ 50 คน (ม.1-ม.3)

Advertisement

2.เรื่องวัสดุ ครุภัณฑ์เกี่ยวกับกีฬากอล์ฟ เช่น ไม้กอล์ฟ ลูกกอล์ฟ ผ้ายาง ธง ฯลฯ โรงเรียนบ้านหนองย่างชิ้นได้รับความอนุเคราะห์จากเครือข่ายนักกอล์ฟโดยมีบุคคลซึ่งรู้จักกับผอ.รร. (ผอ.มีเครือข่ายนักกอล์ฟเนื่องจากส่วนตัวชื่นชอบในกีฬานี้ และตีกอล์ฟมาเป็นระยะเวลานาน) ได้นำสิ่งของมาบริจาคให้กับทางโรงเรียนเพื่อใช้ในการเรียนการสอนกอล์ฟ แต่ไม่มีการลงบัญชีพัสดุ ครุภัณฑ์ เนื่องจากให้เหตุผลว่า สิ่งของบริจาคบางชิ้นเป็นสภาพที่ใช้การได้ดี แต่บางชิ้นเป็นของชำรุดจึงยังไม่ได้ดำเนินการลงบัญชีพัสดุ ครุภัณฑ์ โรงเรียน และไม่มีการควบคุมการใช้งาน ยากต่อการตรวจสอบ โดยทาง รร.จะดำเนินการพิจารณาคืนพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ได้รับบริจาคแก่ผู้ให้ต่อไป

3.สนามกอล์ฟ มีการใช้พื้นที่บางส่วนของสนามฟุตบอล ทำการถมสนามขึ้นและปูหญ้าเป็นสนาม Green ดำเนินการโดยใช้เงินงบประมาณจากเงินบริจาค ซึ่งทาง ร.ร. ได้เปิดบัญชีชื่อบัญชีกองทุนฯ ไม่มีการคุมบัญชีรายรับรายจ่ายของเงินบริจาค ส่วนกรณีห้ามเด็กนักเรียนเล่นฟุตบอลนั้น ผอ.แจ้งว่าไม่เป็นความจริง นักเรียนสามารถเลือกเตะฟุตบอล หรือเล่นกอล์ฟได้ตามความชอบโดยสามารถใช้สนามร่วมกันได้

4.ประเด็นลูกกอล์ฟลอยเข้าบ้านชาวบ้าน ผอ.แจ้งว่าไม่ทราบ อาจมีเด็กนักเรียนนำลูกกอล์ฟไปโยนเล่น ระยะจากสนามกอล์ฟไปถึงบ้านคนห่างพอสมควร จึงไม่ทราบที่มาที่ไปของเรื่องนี้ เนื่องจากไม่มีการควบคุมการใช้งาน และไม่มีข่าวบ้านมาแจ้ง รับทราบข้อมูลจากข่าวทาง Social ว่ามีผู้ได้รับความเดือดร้อน

Advertisement

5. ขณะนี้ทางโรงเรียนได้ยุติหลักสูตรกอล์ฟ และจะหาหลักสูตรอื่นทดแทน เช่น แบดมินตัน เทนนิส เป็นต้น ซึ่งหากยุติหลักสูตรแล้ว พื้นที่บริเวณสนามกอล์ฟ จะใช้ประโยชน์อย่างไรต่อไป เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน และไม่เกิดข้อครหาว่า ผอ.รร. บ้านหนองย่างชิ้น ใช้สนามฟุตบอลในทางประโยชน์ส่วนตัว ให้ผอ.รร. ร่วมกับสำนักงานเขตฯ 1 พิจารณาหาทางออกให้เหมาะสมต่อไป

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม จะร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 กำกับติดตามการดำเนินการแก้ไข การใช้ประโยชน์พื้นที่สนามกอล์ฟ และขอรับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน และการใช้งบประมาณสำหรับดำเนินการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ และขอรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาส่งข้อเท็จจริงที่ได้จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป และเมื่อได้รับแจ้งข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะรายงานผลให้ทราบ

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image