เชียงใหม่ติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหว ขนาด 3.6 ที่อำเภอฝาง ตรวจสอบเขื่อน 4 แห่ง ยังอยู่ในสภาวะปกติ

เชียงใหม่ติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหว ขนาด 3.6 ที่อำเภอฝาง ตรวจสอบเขื่อน 4 แห่ง ยังอยู่ในสภาวะปกติ ไม่มีความเสียหาย

วันที่ 14 กันยายน 2565 นายอรุณ ปินตา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องการเกิดแผ่นดินไหว ขนาด 3.6 ความลึก 4 กิโลเมตร ซึ่งมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเวลา 01.03 น. ที่ผ่านมานั้น ทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ได้ติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวดังกล่าวพบว่า พื้นที่อำเภอไชยปราการ และอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับความรู้สึกสั่นไหว อาจทำให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนก

“นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะผู้อำนวยการกลาง จึงขอให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ติดตามสถานการณ์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง พร้อมชี้แจงทำความเข้าใจให้กับประชาชนทราบสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อลดความตื่นตระหนก รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย และการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานราชการ และขอให้สำรวจความเสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดแล้ว” นายอรุณกล่าว

ขณะที่นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ แจ้งว่า จากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าว ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้ดำเนินการตรวจสอบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับเขื่อนขนาดใหญ่และขนาดกลางในเขตความรับผิดชอบ ประกอบด้วย เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง เขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด เขื่อนแม่ทะลบหลวง อำเภอไชยปราการ และเขื่อนห้วยแม่ฮ่องสอน พบว่าเขื่อนทั้ง 4 แห่ง มีความมั่นคงแข็งแรง และอยู่ในสภาวะปกติ

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image