วิสาหกิจชุมชน เมืองกาญจน์ ไม่กังวลกรณี พ.ร.บ.ร่างกฎหมายกัญชา ชี้ถือเป็นเรื่องดี ช่วยหนุนราคา

ปธ.วิสาหกิจชุมชนศูนย์อภิบาลด้วยพืชสมุนไพรแห่งริเวอร์แคว ไม่กังวลกรณี พ.ร.บ.ร่างกฎหมายกัญชาอาจถูกคว่ำ ชี้ถือเป็นเรื่องดี ช่วยหนุนราคา พร้อมวอนรัฐลดเก็บค่านำเข้าเครื่องจักร Trim ช่อดอก

นายวิศารท์ พจน์ประสาท ประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์อภิบาลด้วยพืชสมุนไพรแห่งริเวอร์แคว เปิดเผยว่า กรณี พ.ร.บ.ร่างกฎหมายกัญชาที่ถูกถอนออกจากสภาเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 นั้น ตนในฐานะผู้ได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชาก่อนที่กฎหมายจะกำหนดออกมา ไม่มีความวิตกกังวลแต่อย่างใดเนื่องจากวิสาหกิจชุมชนศูนย์อภิบาลด้วยพืชสมุนไพรแห่งริเวอร์แควมีการใช้กัญชาทางการแพทย์เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์สูงสุดได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นข้อดีที่จะมีการควบคุมโรงปลูกกัญชาและการควบคุมให้มีปริมาณของช่อดอกกัญชาที่ออกสู่ตลาดโดยทางการแพทย์เท่านั้น สภาวะของการขายดอกกัญชาทำให้มีการถูกควบคุมจากหน่วยงานรัฐได้ดีมากขึ้น เพราะโรงปลูกกัญชาที่รับอนุญาตในปัจจุบันเป็นของกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น และหน่วยงานของสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ

การที่ร่างกฎหมายไม่ได้ถูกยื่นเข้าสภาตามร่างพระราชบัญญัติวิสามัญนั้น มิได้มีผลกระทบต่อกลุ่มฯ แต่อย่างใด เพราะเรามีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนมาตั้งแต่ก่อนวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เพราะกัญชาตอนที่เราทำยังเป็นยาเสพติดประเภท 5 อยู่ แต่ปัจจุบันถูกยกเลิกเป็นสมุนไพรควบคุม เราก็ยังคงทำตามมาตรฐาน การปลูก การรายงานผล การส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชน เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ส่วนการตลาดนั้นทางเราพยายามหาหน่วยงานเอกชนที่รองรับและกำลังหาตลาดต่างประเทศ ซึ่งหลังจากกลับมาจากประเทศเยอรมนีในงานกัญชาโลก มีกลุ่มผู้ค้ากัญชาในยุโรปติดต่อและเดินทางมาประเทศไทยจำนวนมาก ซึ่งก็ถือว่ามีแนวโน้มที่ดีสำหรับในด้านของการแพทย์ และจะนำพาวิสาหกิจชุมชนของเราไปได้โดยไม่มีผลกระทบแต่อย่างใด

ในส่วนของเรื่องสถานการณ์ด้านราคากัญชาในประเทศนั้นมีราคาที่ไม่นิ่ง เพราะหน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้างไม่มีราคากลาง และตัวแปรที่สำคัญของพืชเกษตรนั้นคือความอุดมสมบูรณ์ของวัตถุดิบ มาตรฐานของการปลูก ซึ่งประเทศเรายังไม่มีข้อกำหนดบ่งชี้ของการต้องเป็นไปตามมาตรฐาน GMP ที่ต่างประเทศใช้ จึงทำให้ต้องมีการตรวจสอบก่อนการซื้อขายในโรงปลูกของจริง ทำให้ราคาของการซื้อขายในปัจจุบันอยู่ในสภาวะคงที่ แต่เมื่อมีการแจ้งว่า พ.ร.บ.กัญชาจะผ่านราคากัญชากับลดลงอย่างน่าใจหายเพราะใครก็สามารถปลูกได้ และการควบคุมก็อาจจะยาก มีผลกระทบกับการซื้อขายในประเทศอย่างชัดเจน ส่วนการขายในต่างประเทศนั้นสิ่งที่ไม่ใช่สารสกัดที่เป็นข้อบังคับของกฎหมายไม่มีผลต่อราคา เนื่องจากการปลูกการนำไปใช้ เป็นการดำเนินการโดยกำหนดสายพันธุ์ปลูก มาตรฐานการปลูกและผลผลิตของการปลูก ที่สามารถจับต้องได้จากเครื่องตรวจวัดในทางวิทยาศาสตร์ จึงทำให้การค้าระหว่างประเทศในด้านการทำยาในรูปแบบของการแพทย์จึงไม่มีปัญหา

Advertisement

อย่างไรก็ตามทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายนิคมสมุนไพรสัมพันธ์ตะวันตก อยากให้ภาครัฐช่วยประสานงานการนำเข้าเครื่องมือเครื่องจักรสำหรับการ Trim ช่อดอก เพราะปัจจุบันศุลกากรเก็บค่านำเข้าสิ่งเหล่านี้สูงมาก จนทำให้เกษตรกรไม่มีเงินเพื่อไปเอาของ ทำให้การศึกษาวิจัยเดินหน้าเรื่องนี้เป็นไปได้ช้ามาก รวมถึงการสนับสนุนในด้านของการทำมาตรฐานการปลูก มาตรฐานการส่งออกของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการตรวจและออกหนังสือรับรองให้กับเรา กลุ่มผู้ปลูกกัญชาการแพทย์ และคณะกรรมการอาหาร และยาเพื่อโปรดพิจารณาให้เราในฐานะผู้ปลูกกัญชาทางการแพทย์ได้รับการอนุญาตหรือการอนุมัติมาตรฐานการขอแบบ Fast track ไม่ต้องมีขั้นตอนกระบวนการมาก เพื่อส่งเสริมให้ภาคการส่งออกมีประสิทธิภาพดีขึ้นปัจจุบันเราติดในเรื่องเหล่านี้มาก จึงอยากวิงวอนไปยังรัฐบาลและหน่วยงานข้างต้น เพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชาในประเทศไทยต่อไปด้วย

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image