สหกรณ์เกษตรพรหมพิราม เตรียมเปิดตลาดนัดรับซื้อข้าวเปลือกหมื่นตันช่วยชาวนา

วันที่ 17 พฤศจิกายน  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนันต์ มหัจฉริยพันธุ์ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดรับซื้อข้าวเปลือกของสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด เพื่อติดตามผลการรวบรวมรับซื้อผลผลิตข้าวเปลือกของสหกรณ์ เพื่อหารือแนวทางการเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือชาวนาจังหวัดพิษณุโลก และโครงการตลาดนัดข้าวเปลือกปีการผลิต 2559/60 ณ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด (สาขาที่ 1) หมู่ที่ 4 ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

นายอนันต์ กล่าวว่า สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด เป็นสหกรณ์ที่มีศักยภาพสูงในการรวบรวมผลผลิตข้าวเปลือกจากสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป โดยสหกรณ์มีแผนการรวบรวมผลผลิตข้าวเปลือก ปีการผลิต 2559/60 (1 เมษายน 2559- 31 มีนาคม 2560 ) จำนวน 10,000 ตัน มีปริมาณการรวบรวมผลผลิตข้าวเปลือก เดือนพฤศจิกายน 2559 จำนวน 199.97 ตัน ซึ่งที่ผ่านมา สหกรณ์มีนโยบายด้านการส่งเสริมให้เกษตรกรสมาชิกปลูกข้าวคุณภาพและรับซื้อผลผลิตข้าวเปลือกในราคาที่เป็นธรรม เพื่อสร้างกลไกตลาดรับซื้อข้าวเปลือกให้กับเกษตรกรสมาชิก ให้ได้รับความเป็นธรรมไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง ซึ่งในขณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ได้มีเกษตรกรทยอยนำผลผลิตข้าวเปลือกมาขายให้กับสหกรณ์ เนื่องจากมีความเชื่อมั่นในมาตรฐานการชั่งน้ำหนัก การวัดความชื้น การหักสิ่งเจือปน ซึ่งสหกรณ์รับซื้อในราคาที่นำการตลาด ตันละ 200-500 บาท เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกร ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและเป็นการช่วยเหลือสมาชิกของสหกรณ์ด้วย

201611171029223-20021028190244

ด้านนายเกรียงศักดิ์ รสดี ประธานคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด กล่าวว่า จากสถานการณ์ราคาข้าวเปลือกภายในประเทศตกต่ำ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด ได้ร่วมหารือกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำผ่านกลไกสหกรณ์ เพื่อเพิ่มช่องทางตลาดการกระจายผลผลิตข้าวของเกษตรกรในพื้นที่ โดยสหกรณ์มีแนวทางเข้าร่วมโครงการต่างๆ ดังนี้ 1. โครงการช่วยเหลือชาวนาจังหวัดพิษณุโลก โดยสหกรณ์มีแผนรวบรวมรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรสมาชิก จำนวน 100 ตัน เพื่อนำมาแปรรูปเป็นข้าวสารจำหน่ายให้แก่หน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไป และส่วนหนึ่งก็นำมาจัดทำเป็นเมล็ดพันธุ์ 2. โครงการตลาดนัดข้าวเปลือกปีการผลิต 2559/60 ซึ่งมีเป้าหมายการรวบรวมรับซื้อข้าวเปลือก จำนวน 300 ตัน โดยสหกรณ์จะรับซื้อในราคาตันละ 10,000 บาท ความชื้น 15 % สำหรับการเปิดตลาดรับซื้อ สหกรณ์จะดำเนินการในระหว่างวันที่ 22 -24 พฤศจิกายน 2559 ณ จุดบริการสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด (สาขาที่ 1) หมู่ที่ 4 ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image