แพทย์เชียงราย เตือนระวังกาแฟจีนยี่ห้อหนึ่ง หลังฝั่งท่าขี้เหล็กต้องหาม 5 รายส่งรพ.

แพทย์เชียงราย เตือนระวังกาแฟจีนยี่ห้อหนึ่ง หลังฝั่งท่าขี้เหล็กต้องหาม 5 รายส่ง รพ.

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานกรณีที่มีข่าวผ่านสื่อออนไลน์ว่า พระสงฆ์ 1 รูป อายุ 54 ปี และฆราวาส 4 ราย เป็นชายอายุตั้งแต่ 19-54 ปี ดื่มกาแฟสำเร็จรูป พิมพ์ตรายี่ห้อ Coffee Shop very good มีตัวอักษรภาษาจีน เขียนกำกับว่า “粉良 8 杯 ” เกิดอาการคล้ายอาหารเป็นพิษ สลบไสล ไม่ได้สติ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ ชายแดนฝั่งท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่านั้น

นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มีความห่วงใยความปลอดภัยสุขภาพของประชาชนต่อการบริโภคอาหาร หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ถึงแม้ว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นที่ประเทศเพื่อนบ้าน แต่เนื่องจากจังหวัดเชียงรายมีพื้นที่ชายแดนติดต่อกัน ซึ่งเกรงว่าอาจจะมีผลิตภัณฑ์กาแฟดังกล่าวถูกลักลอบนำเข้ามาจำหน่ายหรือนำเข้ามาบริโภคในฝั่งประเทศไทย จึงได้มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายดำเนินการตรวจสอบผลิตภัณฑ์

โดยในวันที่ 20 ตุลาคม ที่ผ่านมา ได้มอบหมายให้เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแม่สาย ประกอบด้วย โรงพยาบาลแม่สาย สำนักสาธารณสุขอำเภอแม่สาย กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลแม่สาย ลงตรวจสอบตลาดการค้าชายแดนในพื้นที่อำเภอแม่สาย ได้แก่ ตลาดไม้ลุงขน ตลาดเหมืองแดง ตลาดดอยเวา แต่ยังไม่พบมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟดังกล่าว มีเพียงรายงานการพบสินค้าชนิดนี้ในพื้นที่ท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่าเท่านั้น และได้ตรวจสอบกับโรงพยาบาลแม่สาย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลเอกชน และคลินิกในเขตอำเภอแม่สาย ไม่พบผู้ป่วยหรือผู้ที่มีอาการผิดปกติจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ในพื้นที่แต่อย่างใด

Advertisement

นอกจากนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ยังได้ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข พร้อมประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงขอให้ร้านค้าต่างๆ ได้เฝ้าระวังและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่ให้แอบนำมาจำหน่ายเพื่อป้องกันมิให้ประชาชนนำไปบริโภค

นายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า สสจ.เชียงราย กล่าวว่าอยากฝากแจ้งเตือนมายังประชาชนอย่าซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมารับประทาน เพราะอาจได้รับผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายอย่างคาดไม่ถึง กรณีหากจะซื้อกาแฟมารับประทานขอให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีเลขสารบบอาหาร 13 หลัก ภายใต้เครื่องหมาย อย. และมีฉลากภาษาไทยที่แสดงรายละเอียด เช่น ชื่ออาหาร ส่วนประกอบสำคัญ เลขสารบบอาหาร ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต น้ำหนักสุทธิ วันเดือนปีที่ผลิต และวันหมดอายุ ผู้ที่ลักลอบนำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตมีอัตราโทษตามมาตรา 53 จำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ หากผู้บริโภคตรวจพบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์ที่สงสัย สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลประจำอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หรือกลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โทร 0-5391-0363

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image