9 องค์กร ลงนามส่งเสริมเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ เอกชนพร้อมหนุน “เอไอ”ช่วยพัฒนางาน อปท.

9 องค์กร ลงนามส่งเสริมเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ เอกชนพร้อมหนุน “เอไอ”ช่วยพัฒนา งาน อปท.

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมโครงการหรือกิจกรรมด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่และแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform : CDDP ) ระหว่างบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ ARVกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยศิลปะสื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัยคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยการผลักดันโดย ฝ่ายสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

มีวัตถุประสงค์ ต้องการดึงภาควิชาการ จากมหาวิทยาลัยซึ่งถือว่าเป็นโครงสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาในแต่ละพื้นที่มาประกอบโดยมีมหาวิทยาลัยที่อยู่แต่ละภาคตั้งแต่ภาคใต้ คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาคเหนือ คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคตะวันออก คือ มหาวิทยาลัยบูรพา และ ภาคอีสาน คือมหาวิทยาลัยขอนแก่น การประกบกันระหว่างชุดองค์ความรู้ เทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาคจะทำให้เกิดการขับเคลื่อน นวัตกรรมในระดับท้องถิ่นเพื่อยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยข้อมูลความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ

Advertisment

นอกจากนี้ไม่เฉพาะมหาวิทยาลัย 5 มหาวิทยาลัยระดับภูมิภาคเท่านั้น แต่ยังมีหน่วยงานระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ Depa ซึ่งเป็นหน่วยที่ขับเคลื่อนในเชิงของนโยบายเรื่องของเทคโนโลยีประกบกับ ภาคเอกชนที่เป็นรัฐวิสาหกิจ คือ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ ARV เข้ามาร่วมดำเนินการ เพื่อยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยชุดข้อมูลความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ

“ เป้าหมายที่เราวางไว้ชัดเจน คือ อยากให้ทุกเมืองเป็นเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ หมายถึง เมืองแห่งโอกาส เป็นเมืองแห่งศูนย์กลางการกระจายความเจริญ เป็นเมืองที่สร้างงาน มีชีวิตชีวา เป็นเมืองชาญฉลาด ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงและเป็นเมืองที่ใช้ศักยภาพ ใช้ทุนที่มีอยู่ทั้งทุนชุมชน ทุนสิ่งแวดล้อม ทุนทางสังคมวัฒนธรรมมาเป็นฐาน ในการพัฒนาต่อยอด”รศ.ดร.ศุภวัฒนากร กล่าว

Advertisement

นายวีรวัฒน์ รัตนวราหะ ผู้บริหารจากบริษัท เอไอแอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ ARV กล่าวว่า บริษัทพร้อมนำเทคโนโลยีข้อมูล หรือ ปัญญาประดิษฐ์(AI)มาช่วยให้การทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบต. เทศบาลหรือ อบจ. ที่เอาไปใช้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทเองพยายามจะลงทุนในแง่ของการสร้างระบบต่างๆ โดยที่อปท.ไม่ต้องเงินจ่าย เพราะหาก อปท.มาลงทุนเองจะต้องใช้เม็ดเงินสูงมาก

“ตอนนี้ทุกอปท.ต้องการให้มีข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นดิจิทัล เพื่อนำไปวางแผนพัฒนาชุมชนตัวเอง และสำคัญที่สุด คืออยากได้เรื่องของจัดเก็บภาษีเพื่อนำเอาไปสร้างรายได้ให้กับหน่วยงาน เพราะหากมีเงิน มีงบประมาณ จะนำไปพัฒนาเมืองได้ และในภาพที่เห็นชัดที่สุดคือบริษัท ARV ได้ร่วมมือกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บพท. และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำ City Data Academe ซึ่งจะเปิดตัวในวันที่ 9 พฤศจิกายนนี้ จะเป็นนำคนในเทศบาลมาเรียนรู้การใช้เครื่องมือดิจิทัลที่จะนำไปใช้พัฒนาเมืองในอนาคต” นายวีรวัฒน์ กล่าว

Advertisement
Eurolastcontent
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image