ชป.ยันไม่ได้ห้ามสูบน้ำน่าน เมืองพิจิตร ทำการเกษตร

นายวรพจน์ เพชรนรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 ได้กล่าวชี้แจงกรณีแม่น้ำน่าน จ.พิจิตร แห้งเห็นสันทรายชลประทาน สั่งห้ามสูบน้ำทำการเกษตรนั้น ว่าโครงการชลประทานพิจิตร ได้ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.พิจิตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าบริเวณดังกล่าวเป็นจุดที่แม่น้ำน่านไหลผ่านในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร ซึ่งปัจจุบันระดับน้ำได้ลดต่ำลงหลังจากสิ้นสุดฤดูฝนไปไม่นาน เนื่องจากสภาพของลำน้ำค่อนข้างลาดชัน ทำให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างอย่างรวดเร็ว ประกอบกับพื้นที่ฝั่งตะวันตกที่อยู่นอกเขตชลประทานเริ่มมีการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ทำให้ต้องปิดประตูระบายที่อยู่ริมแม่น้ำน่านทั้งหมด 14 แห่ง ส่วนเขื่อนสิริกิติ์ ยังไม่มีการส่งน้ำเพื่อทำการเกษตร จะส่งน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศในลำน้ำน่านเท่านั้น สำหรับการสูบน้ำตามสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการชลประทานพิจิตรขอยืนยันว่าไม่ได้สั่งการห้ามไม่ให้สูบน้ำแต่อย่างใด เพียงแต่ขอความร่วมมือจากเกษตรกรให้ชะลอการสูบน้ำออกไปก่อน เนื่องจากยังไม่ถึงฤดูกาลเพาะปลูก ประกอบกับพื้นที่ฝั่งตะวันตกยังมีน้ำขังอยู่ในทุ่งบางส่วน ซึ่งเกษตรกรสามารถนำไปเพาะปลูกพืชในช่วงต้นฤดูได้อย่างเพียงพอ

ทั้งนี้ โครงการชลประทานพิจิตร จะร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.พิจิตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นอย่างใกล้ชิด เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุด

Advertisement

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image