อบจ.นครปฐม จับมือ 51อปท.กำจัดขยะอันตราย เพื่อชุมชนน่าอยู่

อบจ.นครปฐม จับมือ 51 อปท. กำจัดขยะอันตรายเพื่อชุมชนน่าอยู่

เมื่อวันที่ 20 มกราคม ที่ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)นครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการขยะอันตรายชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)อปท.)ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม โดยมีนายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม ลงนามระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้บริหาร เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) 51 แห่งร่วมลงนามความร่วมมือจัดการขยะอันตรายชุมชนของ อปท. เพื่อให้ประชาชนในเขตจังหวัดนครปฐมมีสุขอนามัยที่ดี การจัดเก็บ รวบรวม ขนส่งขยะอันตรายชุมชนของจังหวัดนครปฐม เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการแก้ปัญหาขยะอันตรายอย่างยั่งยืน และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน และหน่วยงานราชการแก้ปัญหาขยะอันตราย สร้างความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยแก่ท้องถิ่น ใช้งบประมาณที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นไปด้วยความประหยัด คุ้มค่า และครอบคลุมพื้นที่ ในระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2566 – 2570 ( 5 ปี)

นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า การที่อปท. 51 แห่งมาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกำจัดขยะอันตรายชุมชนท้องถิ่นจะเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนการจัดการขยะอันตรายชุมชนในพื้นที่ให้บรรลุเป้าหมายตามข้อตกลง

Advertisement

ด้านนายจิรวัฒน์ กล่าวว่า เทศบาลและอบต.ในพื้นที่ขนส่งขยะอันตรายชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบมายังสถานที่รวบรวมขยะอันตรายของอบจ.นครปฐม โดยอบจ.จะรวบรวมขยะอันตรายส่งไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ โดยอบจ.รับผิดชอบงบประมาณการขนส่งขยะอันตรายไปยังสถานที่กำจัดและค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะอันตราย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image