‘เกาะบุโหลน’ วิกฤต ขาดแคลนน้ำ-ไฟฟ้า ‘ศอ.บต.’ พร้อมจับมือกับทุกกระทรวง เดินหน้าแก้ปัญหาให้ตรงจุด

‘เกาะบุโหลน’ วิกฤต ขาดแคลนน้ำ-ไฟฟ้า ‘ศอ.บต.’ พร้อมจับมือกับทุกกระทรวง เดินหน้าแก้ปัญหาให้ตรงจุด ชาวบ้านแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ตักทะเลมาอาบแทนน้ำจืด

นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. เปิดเผยว่า ตนลงพื้นที่เกาะบุโหลน หมู่ที่ 3 บ้านเกาะบุโหลน ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล ประชาชนบนเกาะบุโหลนกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มและน้ำใช้ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา อันเนื่องจากสระเก็บน้ำเกาะบุโหลน ขาดแคลนน้ำต้นทุนจากน้ำธรรมชาติ ประกอบกับถังเก็บน้ำ (เดิม) มีตะกอนดินสะสมเป็นเวลานาน

นายชนธัญว่า ศอ.บต. ในฐานะหน่วยงานรัฐบาลที่อยู่ในพื้นที่ เร่งหาทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุด โดยจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือโดยด่วนที่สุด เพราะปัญหาเรื่องดังกล่าวเป็นปัญหาที่สะสมมานานไม่ได้รับการแก้ไขปัญหามาหลายปีต่อเนื่อง ทั้งยังส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก ในขณะเดียวกัน ยังคงมีปัญหาสืบเนื่องในพื้นที่อีกเป็นจำนวนมาก

“การจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มีนักเรียนกว่า 100 คน แต่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอน โอกาสทางการศึกษา การประกอบอาชีพ การเพิ่มน้ำต้นทุนที่จำเป็นจะต้องพัฒนาในระยะต่อไปเพื่อให้ราษฎรสามารถประกอบอาชีพอื่น ๆ ได้ โดยเฉพาะการเกษตรที่ไม่สามารถทำได้เลย”

Advertisement

นายชนธัญกล่าวว่า ศอ.บต. ได้ประสานกรมชลประทานเพื่อให้พิจารณาใช้งบเหลือจ่ายปีงบประมาณ 66 ไปเพื่อดำเนินโครงการ ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่เดือน ก.ค.66 หากไม่สามารถจัดสรรงบประมาณได้ จะได้พิจารณาประสานการใช้งบประมาณจากแผนบูรณาการ การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน ธ.ค.66

“ในระยะเริ่มต้น ศอ.บต. จะได้ประสานจังหวัดพิจารณาให้มีการประกาศพื้นที่ภัยพิบัติเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ช่วยเหลือด้วยการจัดหาน้ำดื่มน้ำใช้ให้กับราษฎรเป็นการเร่งด่วนที่สุด โดยเฉพาะน้ำดื่มที่หลายครัวเรือนกำลังประสบภาวะวิกฤติต้องการให้รัฐยื่นมือช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนที่สุด ในการจัดหาน้ำดื่มและน้ำใช้ให้เพียงพอในภาวะวิกฤตเช่นนี้ ยังคงยืนหยัดหาทางแก้ไขปัญหาบนเกาะบุโหลน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรอูรักลาโว้ยและจะมีการติดตามการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

ประชาชนชาวบุโหลนกล่าวว่า ปัญหาหลักๆ ของคนบนเกาะบุโหลนคือการขาดน้ำเพื่อใช้เป็นอุปโภคบริโภค เพราะน้ำบนเกาะไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ส่วนใหญ่น้ำบนเกาะมาจากน้ำฝน ที่ตกลงมาสู่สระน้ำของประชาชนขุดไว้ที่อยู่บนเขา ก่อนจะนำน้ำปล่อยแจกจ่ายให้กับประชาชน ถึงยังไงก็ตามก็ยังไม่เพียงพอต่อการใช้ เพราะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้ง ฝนไม่ค่อยตก ทำให้ประชาชนทุกคนต้องประหยัดน้ำ

“ปัจจุบันแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต้องนำน้ำทะเลมาอาบน้ำแทนน้ำจืด ในขณะที่น้ำดื่มต้องใช้การจัดซื้อจากในเมืองละงูและการบริจาคทั่วไปเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไปเป็นการเบื้องต้นก่อน และเรื่องไฟฟ้า ที่มีกำจัดในการใช้ ในเวลา 18.00-22.00 น. จากนั้นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการดับไฟ ทำให้ทุกคนมีความลำบากต่อการใช้ชีวิตอย่างมาก”

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image