‘บิ๊กต่อ’ปธ.วันสถาปนา ศูนย์การทหารราบปีที่ 117 ‘ผู้ว่าประจวบฯ-เอกชน’ร่วมงานคึกคัก

‘บิ๊กต่อ’ปธ.วันสถาปนา ศูนย์การทหารราบปีที่ 117 ‘ผู้ว่าประจวบฯ-เอกชน’ร่วมงานคึกคัก

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ที่กองบัญชาการศูนย์การทหารราบ (ศร.)ค่ายธนะรัตน์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ รองผู้บัญชาการทหารบก(รอง ผบ.ทบ.) เป็นประธานในพิธีวันสถาปนา ศูนย์การทหารราบครบรอบปีที่ 117 โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงเข้าร่วม อาทิ พล.อ. เทอดศักดิ์ มารมย์ พล.อ.ชุมแสง สวัสดิสงคราม พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน และพล.ต. อาวุธ พุทธอำนวย ผบ.ศร.ให้การต้อนรับ


นอกจากนี้ ยังมี นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการประจวบคีรีขันธ์ นายปรีดา สุขใจ  นายอำเภอปราณบุรี ส่วนองค์กรเอกชนภาคีงานพัฒนา อาทิ นางวาสนา ศรีกาญจนา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชะอำ ,น.ส.อังคณา พิพัฒน์สุขสกุล นายกสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชน จ.ประจวบฯ ,นางทิพวรรณ สุทัศน์ ประธานศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนาฏศิลป์ไทย เทศบาลเมืองหัวหิน, นางพัทธมน พันธ์พงศ์ นายกโรตารีหัวหิน และ ผู้ทรงคุณวุฒิทุกภาคส่วน ให้เกียรติร่วมในพิธีฯ

 

Advertisement

กิจกรรมประกอบพิธีสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ 10 รูป และถวายเครื่องไทยธรรม จากนั้น พล.อ.เจริญชัย ได้มอบรางวัลให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานดีเด่น จำนวน 28 นาย และมอบโอวาทให้แก่ข้าราชการและกำลังพลที่ได้รับรางวัลปฏิบัติงานดีเด่นของศร. ใจความตอนหนึ่งว่า ขอให้ทุกคนรักษาคุณงามความดี และอุดมการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่นี้ไว้ เพื่อพัฒนาคน พัฒนาหน่วยและเหล่าทหารราบ ให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพยิ่งขึ้นต่อไป

ศร. เป็นหน่วยเหล่าสายวิทยาการขึ้นตรงต่อ กรมยุทธศึกษาทหารบก เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2449 ต่อมาในปี พ.ศ.2483 ในห้วงระยะนี้ได้ดำเนินการพัฒนาหลักนิยมการรบ อันเป็นประโยชน์แก่ทหารราบเป็นอย่างมาก และได้นำหลักการสงครามจากกองทัพบกต่างประเทศ เช่น ฝรั่งเศส อังกฤษ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการจัดและภารกิจของหน่วยราบไทย และทำให้หลักฐานทางตำราของทหารราบในระยะนั้นมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงในระยะนี้อีกประการหนึ่งคือ แผนกทหารราบไม่ได้เป็นหน่วยขึ้นตรงกับ จเรทหารบก ดังที่เคยจัดมาแล้ว แต่เป็นส่วนราชการขึ้นกับกรมเสนาธิการทหารบก ได้ดำเนินงานจนถึง พ.ศ.2488 กรมการทหารราบได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศร. ซึ่งต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2509 ได้เปลี่ยนย้ายที่ตั้งหน่วยจาก ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มาเข้าที่ตั้งใหม่ ณ ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image