ตกงานนับร้อย! โรงงานเฟอร์นิเจอร์ดังลำปาง เจอพิษเศรษฐกิจ ประกาศเลิกจ้างพนง.กะทันหัน (มีคลิป)

ตกงานนับร้อย! โรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ส่งออก เจอพิษเศรษฐกิจ ผลกระทบสงครามรัสเซีย ยูเครน ไปต่อไม่ไหว เลิกจ้างพนักงาน-ปิดกิจการ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 สิงหาคม ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง มีกลุ่มพนักงานลูกจ้างเป็นจำนวนมากนับร้อยคน ของบริษัทแห่งหนึ่งใน ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ส่งออกต่างประเทศ ได้เลิกจ้างพนักงานแบบกะทันหัน

โดยประกาศแจ้งเลิกจ้าง ให้พนักงานสิ้นสุดการเป็นพนักงานเพียง 18 วัน ทำให้พนักงานได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก เพราะจะไม่มีงานทำ และจะไม่มีรายได้เลี้ยงชีพต่อไป จึงได้ออกมาเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับทราบปัญหาและช่วยเหลือทั้งยังไม่ได้รับเงินค่าจ้างสัปดาห์สุดท้าย และการบอกเลิกจ้างที่ถือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในครั้งนี้

Advertisement

พนักงานที่ถูกเลิกจ้าง จึงเดินทางเข้ามายังสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ตามที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด ได้นัดให้มาพบ เพราะถือว่าเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้บ้านของพนักงานที่ถูกเลิกจ้าง เพราะส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ซึ่งทางจังหวัด โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 7 หน่วยงาน นำโดย สำนักงานสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง ได้ให้พนักงานทุกคนเขียนคำร้อง และข้อมูลการทำงานของแต่ละคน รวม 103 คน พร้อมทั้งอธิบายขั้นตอน และแนวทางในการช่วยเหลือ

สำหรับกรณีที่เกิดขึ้นนี้ ทางพนักงานได้ถือกระดาษประกาศบริษัท และหนังสือเลิกจ้างที่มีชื่อของแต่ละคนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ โดยข้อความประกาศของบริษัท ระบุว่า “ตามที่บริษัทได้มีหนังสือเลิกจ้าง แจ้งให้พนักงาน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 จำนวน 103 คน ตามเอกสาร ซึ่งพนักงานทราบถึงการเลิกจ้างแล้ว บริษัทขอแจ้งอีกครั้งว่า ท่านจะมาทำงานถึงวันที่ 18 ส่วนวันที่ 19 และ 20 เป็นวันเสาร์และอาทิตย์ และวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ถือว่าสิ้นสุดการเป็นพนักงาน จึงเรียนมาเพื่อทราบ”

ส่วนหนังสือเลิกจ้างที่แต่ละคนได้รับ จะมีการระบุชื่อแต่ละคนไว้อย่างชัดเจน ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ซึ่งมีข้อความว่า บริษัทมีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้ทราบว่า ทางบริษัทจำเป็น และหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่จะต้องปิดกิจการ และเลิกจ้างพักงาน สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจตกต่ำ ทั้งในและต่างประเทศ จนถึงปัจจุบัน ประกอบกับบริษัทประสบภาวะขาดทุนสะสมมาเป็นเวลานาน ขาดสภาพคล่องทางการเงินถึงขั้นวิกฤต จนไม่สามารถประกอบกิจการตามปกติต่อไปได้

Advertisement

อย่างที่ท่านได้รับทราบกันมาโดยตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา บริษัทพยายามหลีกเลี่ยงการปิดกิจการ และเลิกจ้างพนักงาน โดยหวังว่าสถานการณ์ต่างๆ จะดีขึ้น แต่กลับแย่ลง โดยมิอาจฟื้นกลับได้ บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเลิกจ้างท่าน มีผลนับตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป บริษัทขอโทษสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้ และขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านได้ให้ความร่วมมือในการทำงานให้กับบริษัทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ลงชื่อ กรรมการผู้จัดการ

ด้านหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ที่เข้ารับข้อร้องเรียน และความเดือดร้อนของพนักงานที่ถูกเลิกจ้างในครั้งนี้ หลังตรวจสอบข้อเท็จจริง จึงได้นำเรียนเหตุการณ์ต่อ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ว่า ทางสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปางพร้อมด้วยหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด ทุกหน่วยงาน ได้ร่วมกันให้บริการพนักงานที่ถูกเลิกจ้าง ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ซึ่งอยู่ใกล้กับสถานประกอบกิจการ ที่ลูกจ้างถูกเลิกจ้าง เพื่อให้ลูกจ้างได้ยื่นคำร้อง และบันทึกปากคำลูกจ้าง และหน่วยงานกระทรวงแรงงานจังหวัดลำปางได้มาร่วมให้บริการลูกจ้างตามภารกิจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน

สำหรับบริษัทที่เลิกจ้างพนักงานในครั้งนี้ จากข้อมูลที่ทางจังหวัดมีการตรวจสอบ ประกอบกิจการผลิต และส่งออกเครื่องเรือน เครื่องใช้จากไม้ ตั้งอยู่ใน ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง มีพนักงานลูกจ้างทั้งสิ้น 189 คน เป็นชาย 62 คน และหญิง 127 คน ประสบภาวะขาดทุนต่อเนื่อง จากสภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่ส่งไปขายที่ประเทศรัสเซีย จึงมีการเลิกจ้างพนักงานลูกจ้าง จำนวน 103 คน โดยยังค้างจ่ายค่าจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1-18 สิงหาคม 2566 และค่าชดเชยการทำงาน รวมเป็นเงินประมาณ 8,000,000 บาท


แนวทางการช่วยเหลือของหน่วยงานภาครัฐ จะมีการดำเนินการ ดังนี้ 1.สำนักงานสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง รับคำร้องทุกข์เรียกร้องสิทธิประโยชน์ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541 อาทิ ค่าจ้างค้างจ่าย และค่าชดเชยการทำงาน 2.สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง รับแจ้งและให้คำปรึกษาสิทธิประโยชน์ ตามกฎหมายประกันสังคม 3.สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง และศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ บริการสมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง โดยมีตำแหน่งงานว่างรองรับมากกว่า 500 อัตรา และ 4.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ได้แนะนำ และรับสมัครฝึกอาชีพ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พนักงานลูกจ้างที่เดินทางมาในครั้งนี้ มีทั้งวัยทำงานและวัยกลางคน ส่วนใหญ่ต่างไม่เข้าใจถึงระเบียบกฎหมายแรงงาน จึงนั่งฟังขั้นตอนต่างๆ ที่ทางเจ้าหน้าที่อธิบายอย่างตั้งใจ และหวังว่าหน่วยงานภาครัฐจะให้ความช่วยเหลือและให้ความเป็นธรรมในครั้งนี้ที่ถูกเลิกจ้างแบบเร็วเกินไป ซึ่งทางจังหวัดก็ได้ตั้งตัวแทนของกลุ่มพนักงานลูกจ้างเพื่อให้เข้าติดตามและรับฟังความคืบหน้าในการช่วยเหลือต่างๆ ต่อไป

ส่วนบริษัทที่เลิกจ้างพนักงานในครั้งนี้ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะออกหนังสือให้เข้ามาชี้แจงต่อกรณีที่เกิดขึ้น เพื่อตกลงกันในการจ่ายเงินช่วยเหลือต่อไป

นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หลังทราบรายงานเหตุการณ์ ก็ได้เดินทางมายังสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง พร้อมเยี่ยมและพูดคุยให้กำลังใจพนักงานลูกจ้างที่อยู่ในห้องประชุม ขณะที่กำลังสมัคร และเลือกตำแหน่งงานว่างกับทางเจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัดลำปาง โดยได้ให้คำมั่นกับพนักงานว่าจะให้ความเป็นธรรม และช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ซึ่งเบื้องต้น ก็จะมีการช่วยเหลือเงินตามระเบียบแรงงาน กรณีถูกเลิกจ้างและว่างงาน ที่จะได้รับจากสำนักงานจัดหางาน และเงินประกันตน ที่จะได้รับจากประกันสังคม ขอให้ทุกคนสบายใจ อย่าได้วิตกกังวล หน่วยงานจังหวัดที่เกี่ยวข้องพร้อมช่วยเหลือและให้ความเป็นธรรม

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image