ไทย-เทศ แห่เที่ยวพัทยา ก.ค. แค่เดือนเดียวรับรายได้กว่า 1.8 หมื่นล.

ไทย-เทศ แห่เที่ยวพัทยา ก.ค. แค่เดือนเดียวรับรายได้กว่า 1.8 หมื่นล้าน

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ที่ห้องประชุมร้านอาหารเรือนไทย พัทยา จ.ชลบุรี นายบุญอนันต์ พัฒนสิน นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ประจำเดือนสิงหาคม 2566 โดยมีสมาชิกสมาคม ตลอดจนตัวแทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวเมืองพัทยาเข้าร่วม

นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เผยข้อมูลภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีว่า สถานการณ์ท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีในรอบ 7 เดือนแรก ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2566 มีผู้เยี่ยมเยือนสะสม 13,572,147 คน เป็นคนไทย 8,104,998 คน ต่างชาติ 5,467,149 คน มีรายได้จากผู้เยี่ยมเยือนสะสมรวม 119,445.27 ล้านบาท เฉพาะผู้เยี่ยมเยือนเดือนกรกฎาคม 1,956,748 คน เป็นคนไทย 1,123,518 คน ต่างชาติ 833,230 คน เฉพาะรายได้จากผู้เยี่ยมเยือนเดือนกรกฎาคม รวมรายได้จากผู้เยี่ยมเยือนสะสม 18,334.15 ล้านบาท

สถานการณ์การท่องเที่ยวและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดย น.ส.อโนมา วงศ์ใหญ่ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานพัทยา ด้วยว่า กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามามาก 5 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 นักท่องเที่ยวจีนจำนวน 410,311 คน อันดับ 2 มาเลเซีย จำนวน 371,200 คน อันดับ 3 เกาหลี จำนวน 150,385 คน อันดับ 4 อินเดีย จำนวน 128,070 คน และอันดับ 5 เวียดนาม จำนวน 121,784 คน
ทั้งนี้ ททท. มีเป้าหมายปีงบประมาณ 2567 โดยแบ่งเป็นเป้าหมายตำแหน่งทางการตลาด ให้เป็นอันดับประเทศที่มีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศสูงสุด 1 ใน 5 ของโลก และมีเป้าหมายเชิงเศรษฐกิจ ให้มีรายได้ทางการท่องเที่ยว 2.4-3.00 ล้านล้านบาท เป้าหมายในตลาดต่างประเทศ มีเป้าหมายรายได้ทางการท่องเที่ยว 1.54-1.92 ล้านล้านบาท ประมาณการค่าใช้จ่าย 54,800 บาทต่อครั้ง-คน ประมาณการจำนวนนักท่องเที่ยว 20-35 ล้านคน

ในส่วนของเป้าหมายตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ มีเป้าหมายรายได้ทางการท่องเที่ยวไทย 0.86-1.08 ล้านล้านบาท ประมาณการค่าใช้จ่ายคนไทย 4,000 บาทต่อครั้ง-คน ต่างชาติ 54,800 บาท ประมาณการจำนวนนักท่องเที่ยวในประเทศ 158-200 ล้านคน-ครั้ง ต่างประเทศ 28-35 ล้านคน

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image