‘กำนัน-ผญบ.’ เฮ! ได้ขึ้นเงินเดือน 2 พันบาท ชี้ช่วย สร้างขวัญ-กำลังใจคนทำงาน

“กำนัน-ผญบ.” เฮ! รัฐขึ้นเงินเดือน สร้างขวัญ-กำลังใจคนทำงาน

เมื่อวันที่ 7 กันยายน นายทูล เวชกลาง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ต.บ้านสาง อ.เมือง จ.พะเยา กล่าวว่า ดีใจที่รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้นำท้องที่ ทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทีมงานของกำนัน และทีมงานของผู้ใหญ่บ้าน โดยได้รับขึ้นค่าตอบแทนให้ทุกคน ตั้งแต่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน กำนัน แพทย์ประจำตำบล ซึ่งค่าตอบแทนของตนที่เป็นผู้ใหญ่บ้าน ได้เดือนละ 10,000 บาท จากเดิม 8,000 บาท ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง-ฝ่ายรักษาความสงบ เดือนละ 6,000 บาท จากเดิม 5,000 บาท ค่าตอบแทนดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 นี้

ผญบ.หมู่ 1 ต.บ้านสาง กล่าวต่อว่า สำหรับค่าตอบแทนที่ได้รับแต่ละเดือนในฐานะคนทำงาน คือสิ่งที่เป็นเครื่องมือในการสร้างขวัญและกำลังใจด้านหนึ่งของคนทำงาน ซึ่งขวัญและกำลังใจที่สำคัญคือ ความร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกในหมู่บ้าน ทีมงาน ตั้งแต่ผู้ช่วย ผญบ. คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ทีมแม่บ้าน ผู้สูงอายุ ท้องถิ่น วัด นำไปสู่การบริหารและพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยไม่มีการแบ่งแยก

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image