นครพนม เปิดวงถก ‘ดัน’ บวงสรวง ‘พญาศรีสัตตนาคราช’ สู่เวทีระดับนานาชาติ

จ.นครพนม ระดมความคิดเห็นยกระดับการจัดงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราชให้ขึ้นสู่เวทีในระดับนานาชาติ

เมื่อวันที่ 8 กันยายน ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) นายธนพัต ทีฆธนานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) และร่วมระดมความคิดเห็นโครงการยกระดับการจัดงาน “การศึกษายกระดับการจัดงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช เพื่อเป็นการยกระดับงานดังกล่าวให้ขึ้นสู่เวทีในระดับนานาชาติ”

อาจารย์ ดร.กันตภพ บัวทอง แจ้งที่มาและความสำคัญของโครงการ เนื่องด้วยหอการค้าจังหวัดนครพนม ได้รับเลือกจากทางจังหวัดนครพนมและสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ในการดำเนินการโครงการยกระดับการจัดงาน “การศึกษาการยกระดับการจัดงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช เพื่อเป็นการยกระดับงานดังกล่าวให้ขึ้นสู่เวทีในระดับนานาชาติ”

ผู้เข้าร่วมประชุมได้ระดมความคิดเห็น นำโดยทีมกระบวนกร มหาวิทยาลัยนครพนม วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค และข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อเป็นการศึกษาและเป็นการยกระดับส่งเสริมศักยภาพการจัดงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราชของจังหวัดนครพนม เพื่อต่อยอดจากงานประเพณีให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และเพื่อพัฒนาให้เป็นงานในระดับนานาชาติ ต่อไป

Advertisement

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image