เทศบาลนครรังสิตทุ่ม 479 ล้านบาท นำสายไฟลงดิน ประเดิมถนนรังสิต-ปทุมธานี

ภาพประกอบ

เทศบาลนครรังสิตทุ่ม 479 ล้านบาท นำสายไฟลงดิน ประเดิมถนนรังสิต-ปทุมธานี

เมื่อวันที่ 14 กันยายน ที่ห้องประชุมสัตตบุษย์ ชั้น 4 เทศบาลนครรังสิต จ.ปทุมธานี ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศบาลนครรังสิต นายพสุธา คันศร รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ ผู้แทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนทั้งสองฝ่าย พยาน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นระบบเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนรังสิต-ปทุมธานี ระยะทางทั้งสองฝั่ง 2,630 เมตร เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลนครรังสิตและจัดวางระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม สะอาดและปลอดภัย เป็นการเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า ลดปัญหาไฟตกหรือไฟดับจากภัยธรรมชาติหรืออุบัติเหตุต่างๆ รวมถึงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก เพื่อส่งเสริมนโยบายให้จังหวัดปทุมธานีเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว ระยะเวลาในการดำเนินงาน 1 ปี โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 งบประมาณรวม 479,547,620 บาท ด้านระบบงานโยธา งบประมาณ 190,607,064 บาท ผู้รับผิดชอบเทศบาลนครรังสิต ด้านระบบงานไฟฟ้า งบประมาณ 288,940,556 บาท ผู้รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศบาลนครรังสิต กล่าวว่า พื้นที่เทศบาลนครรังสิตอยู่ในเขตปริมณฑลเป็นเขตรองรับความเจริญของกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหน้าด่านที่ประชาชนจะแวะพักระหว่างทางเพื่อเดินทางต่อไปยังภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งยังเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญมีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต และศูนย์การค้าขนาดใหญ่ระดับประเทศที่มีประชาชนทุกสารทิศมาพักผ่อนจับจ่ายใช้สอย มีบริษัทห้างร้าน สถานศึกษา สถานที่ราชการต่างๆ มากมาย

Advertisement

ดังนั้นบริบทของเทศบาลนครรังสิตที่กล่าวมาจึงควรมีภาพลักษณ์ที่สวยงามมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลและประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาควรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัย แต่ในปัจจุบันกลับพบว่าในเขตเทศบาลนครรังสิตมีสายไฟฟ้าและสายสื่อสารต่างๆ ติดตั้งไว้รกรุงรังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยบดบังทัศนียภาพที่สวยงามกระทบการเจริญเติบโตของต้นไม้ ซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวของเทศบาลนครรังสิต ทำให้มองดูไม่สวยงามส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวและก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน ซึ่งโครงการความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครรังสิตและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่เห็นความสำคัญของการปรับสภาพภูมิทัศน์และจัดวางระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานให้เป็นระเบียบสะอาดสวยงาม ปลอดภัย ส่งเสริมภาพรับการท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานี จึงจัดทำโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายสายไฟฟ้าเป็นระบบเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนรังสิต-ปทุมธานี

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image