จังหวัดแจ้งมีชาวลำปางทำงานในอิสราเอล 411 คน ส่วนใหญ่ปลอดภัยดี ขอให้ญาติอุ่นใจ

ชาวลำปาง ทำงานในอิสราเอล 411 คน จังหวัดแถลงข้อมูล พบส่วนใหญ่ปลอดภัยดี อยู่ในเมืองที่ไม่มีการสู้รบ ขอให้ญาติพี่น้องอุ่นใจ

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัด ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้แถลงข้อมูล กรณีชาวลำปางที่ไปเป็นแรงงานไทย ทำงานอยู่ในประเทศอิสราเอล ที่ขณะนี้เกิดการสู้รบขึ้น ซึ่งจำนวนชาวลำปางที่ไปทำงานในประเทศดังกล่าว มีอยู่จำนวน 411 คน เป็นแรงงานชาย 406 คน หญิง 5 คน

โดยจากฐานข้อมูล พบชาวลำปางจากทุกอำเภอในจังหวัด 13 พื้นที่ เดินทางไปทำงาน โดยเป็นชาว อ.เสริมงาม มากที่สุด 92 คน รองลงมาชาว อ.สบปราบ และ อ.เถิน อำเภอละ 72 คน, อ.แม่ทะ 36 คน, อ.เกาะคา 26 คน และ อ.งาว 25 คน ตามลำดับ ซึ่งส่วนใหญ่ไปทำงานภาคการเกษตร 390 คน ที่เหลือทำงานเป็นคนงานทั่วไป, พ่อครัว, ช่าง และพนักงานขับรถ

ทั้งนี้ จากการติดตามสอบถาม พบว่าแรงงานไทยชาวลำปาง ส่วนใหญ่ปลอดภัยดี อยู่ในเมือง หรือพื้นที่ปลอดภัย ไม่ได้อยู่ในเมืองที่มีการสู้รบ หรือถูกโจมตี ญาติที่ จ.ลำปาง ส่วนใหญ่ติดต่อกับแรงงานไทยชาวลำปางได้ มีส่วนน้อยที่ญาติยังติดต่อไม่ได้ ซึ่งตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ขึ้น ก็มีญาติ 5 ราย เดินทางมาติดต่อกับทางหน่วยงานของจังหวัด เพื่อให้ติดตามแรงงานไทยชาวลำปางที่ยังติดต่อไม่ได้ ซึ่งหน่วยงานของจังหวัดที่เกี่ยวข้อง จะได้ทำการประสาน หาข้อมูล และทำการติดต่อในแต่ละรายต่อไป

Advertisement

ด้านนางรุ่งรัตน์ มณีโชติ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่างเตรียมพร้อมดูแล ช่วยเหลือ และให้ข้อมูลกับญาติในพื้นที่ จ.ลำปาง อย่างเต็มที่ เพื่อให้ทุกฝ่ายเกิดความสบายใจ อุ่นใจ ซึ่งก็มีการสอบถามข้อมูลกับแรงงานบางรายที่ติดต่อได้ รวมถึงแรงงานชาวลำปางที่กลับมาก่อนหน้า เพื่อสอบถามข้อมูล ซึ่งก็ทราบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ปลอดภัย โดยยังไม่มีแรงงานไทยชาวลำปางถูกจับ หรือเป็นอันตรายใด

“ส่วนกรณี หลังจากที่เกิดการสู้รบ แรงงานไทยชาวลำปางที่อยู่ที่นั่น ยังไม่มีการติดต่อประสานงานเข้ามา ว่า จะขอกลับ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ทางญาติใน จ.ลำปาง ต้องการสอบถามข้อมูล หรือขอความช่วยเหลือเรื่องใด ขณะนี้ ทางจังหวัดได้ตั้งศูนย์ประสานงานในพื้นที่ไว้รองรับ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง ภายใต้ศูนย์ช่วยเหลือแรงงาน และติดตามสถานการณ์สู้รบในอิสราเอล ซึ่งประชาชนสามารถติดต่อได้หลายช่องทาง โทรศัพท์ 0-5426-5052”

ศูนย์ช่วยเหลือแรงงาน และติดตามสถานการณ์สู้รบในอิสราเอล สายด่วนกรมการจัดหางาน 1694 (ตลอด 24 ชั่วโมง) หรือ 0-2245-6710-11 (ในเวลาราชการ), ที่ Call Center กรมการกงศุล 0-2572-8442 กด 0 (ให้บริการ 30 คู่สาย ตลอด 24 ชั่วโมง), ฝ่ายแรงงานประจำสถานฑูตไทยในอิสราเอล โทรศัพท์ (+972) 0544693476, สถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงเทลอาวีฟ โทรศัพท์ (+972) 546368150 หรือติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ทั่วประเทศ

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image