สุไหงโก-ลก คุมเข้มลักลอบขายน้ำกระท่อมผสมยาแก้ไอ จับกุมเจ้าของร้านที่ทำผิด 2 แห่ง

อำเภอสุไหงโก-ลกคุมเข้มการลักลอบขายน้ำต้มพืชกระท่อมผสมยาแก้ไอ ล่าสุดจับกุมเจ้าของร้านค้าที่กระทำความผิด 2 แห่ง

อำเภอสุไหงโก-ลกสนองนโยบายกระทรวงมหาดไทยในการจัดระเบียบน้ำกระท่อมเพื่อให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.พืชกระท่อม พ.ศ.2565 โดยเฉพาะข้อห้ามขายใบกระท่อมหรืออาหารที่มีส่วนประกอบของใบกระท่อมให้แก่ บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 18 ปี สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร บุคคลที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศ อีกทั้งห้ามบริโภคใบกระท่อม หรือน้ำต้มใบกระท่อมที่ปรุงหรือผสมกับยาเสพติด หรือวัตถุออกฤทธิ์หรือวัตถุอันตราย เว้นแต่เพื่อการรักษาโรคหรือการวิจัยภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์ ดังนั้น จึงมีการคุมเข้มการลักลอบขายน้ำต้มพืชกระท่อมผสมยาแก้ไอในพื้นที่

ล่าสุด ได้มีการสั่งการกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ.พืชกระท่อม พ.ศ.2565 ออกสุ่มตรวจในพื้นที่ หากพบเจอกลุ่มผู้ลักลอบขายน้ำต้มพืชกระท่อมผสมยาแก้ไอให้ดำเนินการตามกฎหมายทันที ซึ่งเมื่อวันที่ 6 มกราคม อำเภอสุไหงโก-ลก ได้ทำการจับกุมเจ้าของร้านเวลาดึกและร้านบังเดียว บริเวณถนนทรายทอง 3 อำเภอสุไหงโก-ลก ที่มีการลักลอบขายน้ำต้มพืชกระท่อมผสมยาแก้ไอและยาแก้ไอ รวมถึงกัญชาให้กับเยาวชนในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก โดยจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

นายอนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอสุไหงโก-ลก กล่าวว่า สำหรับผู้ที่ลักลอบขายน้ำต้มพืชกระท่อมที่ผสมยาแก้ไอ ถือว่ามีความผิด เนื่องจากยาแก้ไอ ยาแก้แพ้ หรือยาแก้ปวดที่นำมาใช้เป็นสารตั้งต้น 4×100 ยังเป็นยาควบคุมที่จะต้องจำหน่ายโดยเภสัชกร ซึ่งเป็นการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. พ.ศ.2510 ฐานขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562 ฐานไม่มีใบอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร และไม่ได้ขออนุญาตผลิต ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นความผิดฝ่าฝืนตามมาตรา 17 และ 58 (4) ต้องระวางโทษตามมาตรา 91จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 3 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Advertisement

ทั้งนี้ การปลดล็อกพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 นั้น ประชาชนสามารถปลูกพืชกระท่อม ครอบครอง ซื้อขายต้น ใบ หรือนำมาบริโภคส่วนตนในครัวเรือนได้ แต่การนำใบกระท่อมมาเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น อาหาร เครื่องสำอาง เพื่อการจำหน่ายนั้นต้องปฏิบัติตามกฎหมายให้ถูกต้อง

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image