กปภ. ชูเครือข่ายฮีโร่น้อยอาสาพิทักษ์น้ำ

กปภ. ชูเครือข่ายฮีโร่น้อยอาสาพิทักษ์น้ำ

นายจักรพงศ์ คำจันทร์ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) รักษาการแทนผู้ว่าการ การประปาส่วนภูิมภาค(กปภ.) เปิดเผยว่า วันเด็กแห่งชาติ 13 มกราคม 2567 กปภ.มีเป้าหมายดำเนินโครงการในโรงเรียน 100 แห่ง ในพื้นที่ของ กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศ โดยผู้เชี่ยวชาญจาก กปภ. จะลงพื้นที่แบ่งปันความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และจัดกิจกรรม Workshopในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ อาทิ ขั้นตอนการผลิตน้ำประปา การตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา การควบคุมคุณภาพน้ำให้ได้น้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย การตรวจสอบมาตรวัดน้ำ วิธีการสังเกตท่อประปาแตกรั่วภายในบ้านวิธีการบำรุงรักษาอุปกรณ์ประปาภายในบ้าน วิธีการใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายฮีโร่น้อยอาสาพิทักษ์น้ำ ช่วยกันสอดส่องดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ รวมถึงสามารถแจ้งมายัง กปภ. หากพบท่อแตกรั่วได้ทาง PWA Line Offial Account : @PWAThailand แอปพลิเคชัน PWA Plus Life หรือ PWA Contact Center 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ กปภ. ยังร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ของเล่นเสริมทักษะ ของขวัญ ของรางวัล ตลอดจนอาหารและเครื่องดื่ม ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของ กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมวันเด็กที่จัดขึ้นเพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ ได้ความสนุกสนาน ตลอดจนเป็นเวทีให้แสดงออกความสามารถด้านต่างๆ กล้าคิด กล้าทำอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม ตามที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กในปีนี้ไว้ว่า “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image