บึงกาฬ คุมเข้มชายแดน สกัดโรคแอนแทรกซ์ ปศุสัตว์สั่ง 8 อำเภอเฝ้าระวัง

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ที่บริเวณด่านศุลกากรบึงกาฬ บ้านพันลำ หมู่ที่ 2 ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง กองสารวัตรและกักกัน ด่านกักกันสัตว์ที่ 4 ที่กำกับ ดูแล รับผิดชอบงานด่านกักสัตว์ภายในประเทศ และด่านกักสัตว์ระหว่างประเทศ ประจำจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกันเฝ้าระวังและตรวจตราสิ่งของต่างๆที่พ่อค้าแม่ค้า ชาว สปป.ลาว นำเข้ามาภายในประเทศ เพื่อนำไปขายในตลาดนัดไทย-ลาว ในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ ซึ่งขายทุกวันอังคารและวันศุกร์ เพื่อป้องกันการลักลอบนำเนื้อสด ประเภทหมู วัว ควาย เข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมติดประกาศและให้คำแนะนำกับชาว สปป.ลาว เกี่ยวกับการนำเข้าสิ่งผิดกฎหมาย ป้องกันการกระทำผิด ภายหลังกรมปศุสัตว์ ประกาศเตือนเกษตรกรเฝ้าระวัง “โรคแอนแทรกซ์” โดยล่าสุดฝั่ง สปป.ลาว พบผู้ป่วย 3 คน ตรวจพบสาเหตุมาจากการบริโภคเนื้อโค-กระบือดิบ พร้อมยกระดับป้องกันโรคเข้มงวดตามแนวชายแดน พร้อมสั่งการให้ด่านกักกันสัตว์ตามแนวชายแดนไทย-ลาว เข้มงวดตรวจสอบการลักลอบนำเข้าโค กระบือ แพะ และแกะ ที่มีชีวิต รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ
ล่าสุด กองสารวัตรและกักกัน ด่านกักกันสัตว์ที่ 4 ได้ติดประกาศของกรมปศุสัตว์ แจ้งเตือนประชาชนชาวไทย และชาวลาว ที่เดินทางเข้ามา ห้ามนำสัตว์-ซากสัตว์ เข้า-ออก-ผ่านราชอาณาจักร เช่น เนื้อสัตว์ทุกชนิด โคกระบือ หนังเค็ม แหนมหมู เนื้อหมูป่า ไข่ลูก ไส้กรอกลูกชิ้นหมูยอ ข้าวจี่ปาเต๊ะ น้ำผึ้ง ซากนก หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 2 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นายสัตวแพทย์ธีร์ พูดเพราะ ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า โรคแอนแทรกซ์ เป็นโรคที่เกิดขึ้นจากเชื้อแบคทีเรีย กับสัตว์หลายชนิดทั้ง โค กระบือ แพะ แกะ ในสุกร ในสุนัข ในแมว ก็เกิดขึ้นได้ ถ้าติดเชื้อไปแล้วอาการในสัตว์ระยะเฉียบพลันจะตายเร็วใน 1-2 ชั่วโมงนี้ก็ตายแล้ว หรือแบบรุนแรงก็ 1-2 วันก็จะตาย ในสัตว์ที่ตายจะเห็นได้ว่ามันจะมีมีเลือดสีดำๆไหลออกจากทวารของสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นปาก เป็นจมูก จะมีเลือดสีดำๆ ออกมาให้เห็น ตัวสัตว์นั้นก็จะบวม อ่อนนิ่ม ถ้าเราเปิดผ่าออกมานี้ก็จะเห็นมีเลือดสีดำๆ ไหลออกมาให้เห็น หากสัตว์ตายจากโรคนี้เราจะไม่ผ่าพิสูจน์ จะต้องฝังอย่างเดียว โรคแอนแทรกซ์ ที่จังจังหวัดบึงกาฬ ไม่มีโรคนี้เลย และไม่เคยมีรายงานว่าเกิดโรคนี้ขึ้นในจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดี แต่เราต้องเฝ้าระวังกันต่อไปตลอดระยะทางกว่า 120 กิโล ที่ติดชายแดนฝั่ง สปป.ลาว ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์บึงกาฬ ได้ทำหนังสือแจ้งประสานกับอำเภอทั้ง 8 อำเภอ ให้แจ้งเครือข่ายปศุสัตว์ ซึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านชายแดนให้เฝ้าระวัง โดยเฉพาะห้ามมีการนำสัตว์หรือที่เป็นผลิตภัณฑ์สัตว์ เข้ามาจากต่างประเทศโดยเด็ดขาด พร้อมประสานกับทางทีมด่านกักกันสัตว์จากจังหวัดหนองคาย

เฝ้าระวังเรื่องนี้อย่างเข้มข้น โรคนี้เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ โดยวัคซีน ตอนนี้กรมปศุสัตว์ ก็มีการสำรองวัคซีนไว้แล้วกว่า 50,000 โดส ถ้าหากมีการติดเชื้อเกิดพื้นที่พื้นที่ไหนที่มีเกิดโรคขึ้นเราก็จะรีบเข้าควบคุมโรคทันที และจะมีการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์ในรัศมี 5 กิโลเมตร นอกจากนั้นจะมีการเฝ้าระวังเฝ้าระวังทางอาการของสัตว์ในพื้นที่ ถ้าอาการในลักษณะของสัตว์ที่มีอาการในลักษณะแบบมีอาการไข้สูง มีอาการซึม แล้วก็ตายอย่างรวดเร็ว ให้รีบแจ้งอาสาสมัครปศุสัตว์ หรือกำนัน ใหญ่บ้านในพื้นที่โดยเร็ว

และการเฝ้าระวังที่เป็นการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ คือสัตว์ตัวไหนที่มันมีอาการคล้ายๆที่พูดมา เราก็จะเก็บตัวอย่างส่งทางห้องปฏิบัติการซึ่งห้องปฏิบัติการที่อยู่ใกล้ที่สุดก็คือศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อยู่ที่จังหวัดขอนแก่น สามารถที่จะส่งตัวอย่างไปตรวจ เพื่อลดความสูญเสียให้กับพี่น้องเกษตรกร

Advertisement

ข้อแนะนำสำหรับประชาชน ควรปฏิบัติตัวอย่างให้ห่างจากโรคนี้ อย่างแรกถ้าหากกรณีที่เกษตรกรเลี้ยงสัตว์เอง แล้วก็สัตว์มีอาการเข้าข่ายติดเชื้อโรค หรือตายอย่างกะทันหัน แล้วก็จะมีเลือดไหลออกตามรูทวาร ไม่ว่าจะเป็นปากเป็นจมูก อย่าเข้าใกล้ๆ เด็ดขาด ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่โดยด่วน เพื่อจะได้เข้าไปเข้าไปควบคุมโรค เพราะว่า ถ้าหากเข้าไปสัมผัส หรือใกล้เชื้อโรคพวกนี้ ก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อสู่คนได้

และควรงดเว้นเรื่องกินอาหารที่เป็นแบบสุกๆ ดิบๆ โดยเฉพาะเนื้อโค เนื้อกระบือ ยิ่งเป็นเนื้อที่เราไปซื้อมาจากแหล่งผลิตที่ไม่น่าเชื่อถือหรือไม่ทราบแหล่งที่มา ง่ายๆ โรงชำแหละเถื่อน ก็ขอให้ระมัดระวังไว้ และให้เลือกซื้อเนื้อที่มีการชำแหละมาอย่างถูกวิธี หรือผ่านจากโรงฆ่าสัตว์ ที่ได้รับการรับรองจากปศุสัตว์ จากโรงฆ่าที่มีใบอนุญาต ซึ่งปศุสัตว์ก็ควบคุมตรงนี้อยู่ก็สามารถบริโภคได้ เว้นได้ก็เรื่องกินสุกๆ ดิบๆ ซึ่งอันนี้ก็จะมีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น

ขอย้ำหากพื้นที่ไหนเห็นการระบาด หรือสัตว์ที่เลี้ยงไว้เกิดเจ็บตายกะทันหัน หรือเข้าข่ายสงสัยเป้นโรคแอนแทรกซ์ ก็ให้เกษตรกรรีบแจ้งอาสาปศุสัตว์ หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีอยู่ทุกหมู่บ้านตำบล ซึ่งเราได้ประสานความร่วมมือกันอยู่แล้ว ซึ่งโรคนี้เกิดขึ้นแล้วไม่เพียงแต่จะแพร่ระบาดสู่สัตว์เท่านั้น แต่ยังแพร่เชื้อไปสู่คนได้เร็ว ก็ต้องขอความร่วมมือกับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านด้วย

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image