ผู้ค้าในเมืองกาฬสินธุ์ ร้องทบทวนสร้างตลาดเพิ่ม กระทบรายได้ท้องถิ่น

(18 ม.ค.59) ที่บริเวณหน้าสนามหน้าศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ กลุ่มตัวแทนพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นำโดยนายพลากร พิมพะนิตย์ สจ.กาฬสินธุ์เขต 1 และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์กว่า 200 คน รวมตัวกันยื่นหนังสือกับนายไชยา เครือหงส์ หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรม จ.กาฬสินธุ์ และพ.อ.สิทธิ์ศักดิ์ พรหมดิเรก เสธนาธิการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.กาฬสินธุ์ เพื่อคัดค้านและให้ทบทวนการดำเนินการเปิดตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ บริเวณหน้าศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ โดยพ่อค้าแม่ค้าระบุว่าจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ย้ำแย่อยู่แล้ว แต่เป็นการเปิดตลาดซ้ำซ้อนและนำคนนอกเข้ามาขายสินค้าทำให้พ่อค้าแม่ค้า ซึ่งเป็นคนท้องถิ่นได้รับผลกระทบและขายสินค้ายากขึ้น

นางปัทมนันท์ บุญปิยวัชร์ ตัวแทนพ่อค้า แม่ค้า กล่าวว่า ขณะนี้ทราบนโยบายจากทาง จ.กาฬสินธุ์ว่า จะมีการดำเนินการจัดให้มีตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ โดยสั่งการให้ทางหอการค้า จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการเปิดตลาดลานคนเมือง จ.กาฬสินธุ์ และจัดให้มีการค้าขายบริเวณถนนด้านข้างอำเภอเมืองกาฬสินธุ์เป็นประจำทุกวันอังคารอยู่แล้ว เป็นผู้ดำเนินการจัดตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ โดยจะจัดให้มีการค้าขายบริเวณหน้าศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์เพิ่มอีก 1 แห่ง และมีการค้าขายทุกวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี ซึ่งขณะนี้ได้มีการดำเนินการแล้ว โดยจัดให้มีผังหรือล็อคให้เข้าจับจอง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพ่อค้ารายใหม่เข้ามาจับจองจ่ายเงินค่าล็อคแล้ว พร้อมดำเนินการจำนวนทั้งสิ้น 238 ล็อคและยังมีไม่เปิดให้เช่าอีกจำนวน63 ล็อค โดยจะเปิดดำเนินการ วันที่19มกราคม2559

นางปัทมนันท์กล่าวอีกว่า จากนโยบายนี้ทางจังหวัดไม่ได้มีลักษณะดำเนินการเป็นการชั่วคราวแต่จะเป็นตลาดนัดถาวรทำให้กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดและตลาดโต้รุ่งได้รับความเดือดร้อนกระทบต่อการค้าขายเป็นอย่างมาก อาจจะกระทบหนักจนตลาดต้องปิดตัวลงเนื่องจากไม่มีประชาชนมาเลือกซื้อข้าวของที่ตลาดสดและตลาดโต้รุ่ง โดยทางพ่อค้าแม่ค้าได้เรียกร้องให้ทางจังหวัดและกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ช่วยพิจารณาชะลอการการเปิดตลาดเพราะจะส่งผลกระทบต่อพ่อค้าแม่ค้าในระยะยาว ซึ่งหากมีการเปิดตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ขึ้นปัญหาที่จะตามมามีอยู่หลาย ประการดังนี้

1.ทำให้เกิดปัญหาสังคมอาชีพพ่อค้าแม่ค้าในตลาดท้องถิ่นหายไปอาจจะต้องปิดตัวลงเป็นตลาดร้างด้วยเหตุที่ไม่มีผู้ขายผู้ซื้อทำให้การจัดการตลาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่ได้รับความเสียหายไม่สามารถจัดเก็บเงินค่าตลาดซึ่งเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและไม่คุ้มค่ากับการลงทุนใช้จ่ายงบประมาณกับตลาดสดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โต้รุ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

Advertisement

2.ทำให้เกิดความแตกแยกขึ้นในสังคมเป็นปัญหาสังคมมีการแข่งขันแย่งที่ทำกินระหว่างพ่อค้าแม่ค้าในท้องถิ่นทั้งที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้กับคนในชาติซึ่งช่องทางในการให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสได้มีรายได้นั้นก็ยังมีอยู่หลายช่องทางที่จะสามารถดำเนินการได้

3.ตามโครงการจัดการตลาดนักชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ในครั้งนี้อาจจะไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์เนื่องจากพ่อค้าแม่ค้าไม่ใช่คนในท้องถิ่นอย่างแท้จริงผู้ที่นำสินค้ามาจำหน่ายเป็นคนที่อยู่ต่างจังหวัดเมื่อมาค้าขายได้ก็จะเป็นการปิดกั้นไม่ให้คนในท้องถิ่นมาจำหน่ายสินค้าซึ่งจะไม่เกิดเป็นผลประโยชน์ที่แท้จริงกับชุมชนและไม่เป็นการกระจายรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ตามวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้

ด้านนายไชยา เครือหงส์ หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรม จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า เบื้องต้นได้รับทราบปัญหาและรับเรื่องไว้แล้ว จากนั้นจะนำเรื่องที่พ่อค้าแม่ค้าเสนอไปยังผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาและหาทางออกร่วมกันแก้ไขปัญหาต่อไป

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image