นับคะแนนแล้ว 100% นายกตี๋ สุรเชษ ชนะเลือกตั้งนายก อบจ.อ่างทอง ได้ 8.2 หมื่นเสียง

นับคะแนนเสร็จแล้ว 100% นายกตี๋ สุรเชษ ชนะเลือกตั้งนายก อบจ.อ่างทอง ได้ 8.2 หมื่นเสียง

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายก อบจ.อ่างทอง ซึ่งมีผู้สมัครเพียง 1 คน คือ นายสุรเชษ นิ่มกุล หรือ นายกตี๋ อดีตนายก อบจ.อ่างทอง หมายเลข 1

เพจเฟซบุ๊ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง อัพเดตผลการนับคะแนน (อย่างไม่เป็นทางการ) ณ เวลา 21.40 น. โดยนับแล้ว 100% พบว่านายสุรเชษได้ไป 82,741 คะแนน จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 220,977 คน มีผู้มาใช้สิทธิ 103,501 คน ในจำนวนนี้เป็นบัตรดี 82,741 บัตร บัตรเสีย 5,841 บัตร บัตรที่ทำเครื่องหมายไม่เลือกผู้สมัครคนใด 14,919 บัตร

Advertisement

สำหรับการได้รับเลือกตั้งของผู้สมัครรับการเลือกตั้ง เนื่องจากว่าจำนวนผู้สมัครมีเพียงรายเดียว ซึ่งตามกฎหมาย พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562 มาตรา 111 ได้กำหนดว่า กรณีที่มีผู้สมัครเท่าจำนวนที่จะพึงมี ซึ่งมีผู้สมัครลงเลือกตั้งเพียง 1 คน กับตำแหน่งที่ลงสมัครมีจำนวนเท่ากัน

กรณีที่จะได้รับเลือกตั้งตามกฎหมายจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข 2 เงื่อนไข คือได้รับคะแนนมากกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดของ จ.อ่างทอง และเงื่อนไขที่ 2 ต้องมีคะแนนที่มากกว่าคะแนนที่ไม่เลือกผู้สมัครใด ก็คือคะแนนที่จะไม่ประสงค์ที่จะเลือกผู้สมัครผู้ใด จะต้องเป็น 2 เงื่อนไขนี้จึงจะได้รับการเลือกตั้ง และได้รับการประกาศให้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ถ้าไม่สามารถทำได้ 2 เงื่อนไขนี้ ก็จะประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ รับสมัครผู้ลงเลือกตั้งใหม่โดยผู้สมัครรายเดิมไม่สามารถลงสมัครได้อีก

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image