เปิดตัวแอพฯ “เชียงของดิจิทัลซิตี้” เป็นมัคคุเทศก์ช่วยพาเที่ยว

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ที่โรงแรมทฟอร์จูน ริเวอร์วิว เชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ ได้จัดการสัมนาเชิงฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาบุคลากรและอำเภอเชียงของด้วยเทคโนโลยีติจิทัล” โดยได้นำเทคโนโลยีมาจัดทำแอพลิเคชั่นลงในโทรศัพพท์มือถือ โดยทำหน้าที่เป็นมักคุเทศน์  แนะนำสถานที่ต่างๆที่สำคัญใน อ.เชียงของ โดยมี ผศ.ดร.วิมล แสนอุ้ม รอง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าห้องวิจัยระบบปฏิบัติการอิเล็คทรอนิคส์อัะจฉริะย สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น และ ดร.ปสุตา ปัญญาทิพย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการค้าชายแดน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้เชี่ยวฃาญด้านนวัตกรรม และการค้าใน GMS มาเป็นวิทยากร
นายทัศนัย สุธาพจน์ กล่าวว่ ที่ผ่านมา อ.เชียงของ เป็นสถานที่ซึ่งนักท่องเที่ยวรู้จักกันเป็นเมืองผ่าน เพื่อไปยังหลวงพระบาง สปป.ลาว และเดินทางไปยังประเทศจีนตอนใต้ ทำให้มีนักท่องเที่ยวน้อยคนนักที่รู้จักแหล่งท่องเที่ยวใน อ.เชียงของ ซึ่ง อ.เชียงของนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายหลายทั้งวัฒนธรรมและเมืองโบราณรวมไปถึงวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นที่น่าสัมผัส ซึ่งการเปิดตัวเชียงของดิจิทัลซิตี้ครั้งนี้เป็นการนำแอพพริเคชั่น ในโทรศัพท์มือถือมาประยุกต์ใช้ โดยมี่ตัวมัสคอตเป็นปลาบึก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ อ.เชียงของอยู่แล้ว โดยเมื่อผ่านจุดที่มีสัญญาณบลูทูต แอพลิเคชั่นก็จะแสดงถึงประวัติแอละความเป็นมาของสถานที่นั้นๆ โดยจะทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศน์ไปในตัว ซึ่งจะสามารถจัดทำเป็นกิจกรรมตามล่าหาปลาบึก ซึ่งมัสคอตแต่ละตัวก็จะแสดงประวัติและแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน เป็นการท่องเที่ยวเชียงของที่น่าสนใจในอีกแบบที่จะกระต้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาใน อ.เชียงของมากยิ่งขึ้นนนอกจากจะจะมาพักเพื่อผ่านไปที่อื่น
201702211408432-20021028190531
“การจัดทำเชียงของดิจิทัลซิตี้ จะเป็นต้นแบบและจุดเริ่มต้น ในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายก็ได้ให้ความสนใจ และในอนาคตจะมีการต่อยอดเพื่อนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น ใน อ.เมือง อ.เชียงแสน และ อ.แม่สาย ซึ่แต่ละแห่งเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวให้ความนิยม ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาท้องถิ่นไปพรอมกัน” นายอำเภอเชียงของ กล่าว

บทความก่อนหน้านี้กบข. แนะสมาชิกนำใบแจ้งยอดเงิน ยื่นหักลดหย่อนภาษีได้
บทความถัดไป‘บิ๊กตู่’พอใจ’สภาพัฒน์ฯ’ตั้งเป้าปี60 ‘จีดีพีโต 4%’ (คลิป)