ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรขอนแก่นสนับสนุนชาวบ้านเลี้ยง ‘จิ้งหรีด’ สร้างรายได้อื้อ

“จิ้งหรีด” เป็นแมลงจำพวกหนึ่ง เหมาะกับคนอีสาน มีวงชีวิตสั้น ประมาณ 40 วันได้ขายแล้ว และใช้เวลาเพียง 40-45 วัน ก็สามารถมีรายได้เลี้ยงครอบครัว ในราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 100 บาท ด้วยการลงทุนในสัดส่วน 100 บาท ได้กำไร 40 บาท

นายวชิระ จิตจำสี ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.ขอนแก่น กล่าวว่า หากสามารถเลี้ยงได้ในปริมาณมากๆ ก็จะสามารถสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นยังสามารถนำไปแปรรูปเป็นอาหารพื้นบ้านได้อีกด้วย แถมมีรสชาติอร่อยถูกปากผู้บริโภค อาทิ เช่น น้ำพริกจิ้งหรีด จิ้งหรีดคั่ว จิ้งหรีดทอด ข้าวเกรียบจิ้งหรีด โปรตีนผงจิ้งหรีด และจิ้งหรีดกระป๋อง เป็นต้น

นายเพชร วงศ์ธรรม ผู้ใหญ่บ้านแสนตอ หมู่ 8 ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น กล่าวด้วยว่า ในปัจจุบันพบว่าการประกอบอาชีพเลี้ยงจิ้งหรีดของหมู่บ้าน ทำให้ชาวบ้านมีรายได้จากการเลี้ยงจิ้งหรีดเป็นเงินจำนวน 50,000-60,000 บาทต่อเดือน ได้กลายเป็นเกษตรกรต้นแบบและเป็นจุดเรียนรู้การเลี้ยงจิ้งหรีด จนขยายผลให้เกษตรกรในหมู่บ้านกลับมาเลี้ยงจิ้งหรีดเพิ่มขึ้นเป็น 65 ครัวเรือนจากที่มีทั้งหมด 98 ครัวเรือน และประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากจนกลายเป็นอาชีพหลัก สร้างรายได้แก่เกษตรกรมีรายได้หลายหมื่นบาทต่อเดือน

โดยมีจำนวนบ่อเลี้ยงจิ้งหรีด จำนวน 420 บ่อ ผลผลิต 70,000 กิโลกรัมต่อปี ผลผลิตเฉลี่ย 160 กิโลกรัมต่อบ่อต่อปี สร้างรายได้เข้าหมู่บ้านเดือนละประมาณ 580,000 บาท คิดเป็นมูลค่า 7 ล้านบาทต่อปี ทั้งที่ในอดีตเมื่อปี 2555 หมู่บ้านแสนตอ หมู่ 8 ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่ประสบปัญหาเกษตรกรเลี้ยงจิ้งหรีดไม่ประสบความสำเร็จ โดยมีจิ้งหรีดตายเป็นจำนวนมาก ทางศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.ขอนแก่น สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้นำทีมงานข้าราชการในสังกัดร่วมกันลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรโดยทันที

เบื้องต้นได้แนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงจิ้งหรีดต่อเนื่องกันในปี 2556 และได้นำเข้าสู่โครงการฝึกอบรมอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน หลักสูตรการเลี้ยงจิ้งหรีด โดยนำกลุ่มเกษตรกรทั้ง 15 รายที่ประสบปัญหาเข้ารับการฝึกอบรมพร้อมเกษตรกรรายอื่นในหมู่บ้านรวม 50 ราย ไปทำการฝึกอบรมร่วมกัน เพื่อนำหลักวิชาการ องค์ความรู้เรื่องการเลี้ยงจิ้งหรีดไปสอนเกษตรกร เพื่อปฏิบัติให้ถูกหลักการเลี้ยงจิ้งหรีด พร้อมแจกปัจจัยต้นแบบ คือ พันธุ์จิ้งหรีดแก่เกษตรกร และได้ส่งทีมงานข้าราชการประจำศูนย์ฯเข้าไปส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีดอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลาหลายปี

กระทั่งปัจจุบันเกษตรกรบ้านแสนตอแห่งนี้ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงจิ้งหรีดทั้งหมู่บ้าน สร้างรายได้อย่างงดงาม จนแต่ละครัวเรือนมีรายได้หลายหมื่นบาทต่อเดือน มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการประกอบอาชีพเลี้ยงจิ้งหรีด โดยมีพ่อค้ามารับซื้อผลผลิตจิ้งหรีดถึงในหมู่บ้านทุกวัน

นายวชิระ จิตจำสี ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.ขอนแก่น กล่าวเพิ่มเติมว่า ผมรู้สึกยินดีกับกลุ่มเกษตรกรหมู่บ้านแสนตออย่างมากที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงจิ้งหรีดขาย อันเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย ทั้งกลุ่มชาวบ้านเกษตรกรที่นี่เองที่มีความสามัคคีกัน ทางศูนย์ฯเรามีหน้าที่ส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มชาวบ้านเกษตรกรทั้งหลายอยู่แล้ว

หากเกษตรกรรายอื่นสนใจมองหาอาชีพเสริมสร้างรายได้ในครัวเรือน ต้องการให้ทางศูนย์ฯเราแนะแนวอาชีพทางการเกษตรให้ จะเดินทางมาติดต่อกับทางศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.ขอนแก่น โดยตรงได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.ขอนแก่น ตั้งอยู่ติดกับศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ขอนแก่น) ต.บ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น หรือโทรศัพท์หมายเลข 0-4300-9958 หรือสนใจดูข้อมูลทางเว็บไซต์ www.aopdb05@doae.go.th

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon