อุทัยฯจัดโครงการชุมชนไร้ถัง ส่งเสริมคัดแยกขยะสู่แปรรูป สร้างอาชีพเพิ่มรายได้

วันที่ 14 ก.ย. เวลา 09.00 น. ที่อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นายเผด็จ นุ้ยปรี นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ ภายใต้โครงการชุมชนไร้ถัง จังหวัดสะอาด พร้อมทั้งมอบรางวัลชนะเลิศให้กับผู้บ้านที่เข้าร่วมการประกวดหมู่บ้านสะอาด โดยนายสมนึก เรากสิกรรม นายก อบต.ประดู่ยืน ร่วมกับหมู่บ้านทั้ง 12 ชุมชน ดำเนินโครงการ ในการใช้วิธีการจัดการขยะในรูปแบบการมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการชุมชนไร้ถัง ในรูปแบบการประกวดชิงเงินรางวัล

เพื่อหวังลดปริมาณขยะและแก้ไขปัญหาขยะ ปลูกฝังให้ประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน มีวินัยในการจัดการขยะและการคัดแยกขยะเพื่อนำขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ไปสร้างประโยชน์อย่างคุ้มค่า อีกทั้งยังสร้างรายได้ให้กับชุมชน ด้วยการแปรรูปขยะหรือทำเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น อาทิเช่นชุดโซฟารับแขกจากลังกระดาษเหลือใช้ กระเป๋าจากซองกาแฟสำเร็จรูป กระถางต้นไม้จากยางรถยนต์ หมวกจากกล่องนม และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ทุกคนในชุมชนได้ร่วมกันคิดที่จะนำวัสดุเหลือใช้ ที่กำลังจะกลายเป็นขยะไม่มีค่ากลายเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ภายในบ้านและสร้างรายได้ในชุมชนได้อย่างดี

โดยในครั้งนี้ได้ทำการมอบเงินรางวัลจำนวน 400,000 บาท พร้อมใบประกาศและโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับชาวบ้านหมู่ที่ 2 ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ซึ่งเป็นผู้บ้านที่ชนะเลิศการแข่งขันดังกล่าว

Advertisement

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image