แรงงานพม่านับพันแห่ใช้บริการศูนย์บริการเพื่อการทำงานสงขลาก่อนหมดเขต

เปิดศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาสงขลาเป็นไปอย่างคึกคัก แรงงานเมียนมาแห่ตรวจสัญชาติ 1,000 คน เป็นการเปิดศูนย์พร้อม 9 แห่งใน 8 จังหวัดทั่วประเทศ

วันที่ 15 กันยายน 2560 รายงานข่าวว่า ที่ตลาดฟุกเทียน ทม.คลองแห อ.หาดใหญ่ วันแรกของการเปิดศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ จ.สงขลา 1 ใน 9 ศูนย์ที่ประเทศเมียนมาเปิดบริการ เพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาในประเทศไทย

รายงานข่าวว่า แรงงานเมียนมาที่ผ่านขั้นตอนการคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้างและขอใบอนุญาตทำงาน เดินทางมาตรวจสัญชาติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าประมาณ1,000 คน โดยมีนายไพโรจน์ โชติกเสถียร จัดหางาน จ.สงขลา และเจ้าหน้าที่ของทางการเมียนมามาตรวจสอบความเรียบร้อย


รายงานข่าวว่า สำหรับศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 15-30 ธันวาคม โดยเปิดพร้อมกัน 9 ศูนย์คือ จ.สมุทรสาคร สมุทรปราการ เชียงราย ตาก ระนอง เชียงใหม่ นครสวรรค์ และ จ.สงขลา

“แรงงานที่ผ่านการคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้างแล้วได้รับหนังสือรับรองให้ไปตรวจสัญชาติ ให้รีบดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลา หากเกินกำหนดจะต้องกลับประเทศ และหากประสงค์จะทำงานในประเทศไทยจะต้องเข้ามาในรูปแบบ MOU”