“บิ๊กเจี๊ยบ”เชิดชูเกียรติ 120 นายพลทหารราบเกษียณ ในพิธีอำลาชีวิตราชการ ที่ค่ายธนะรัชต์ ปราณบุรี

เมื่อวันที่ 26 กันยายน ที่ศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์ (ศร.) อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็นประธานในพิธีวันทหารราบและเทิดเกียรตินายทหารชั้นนายพล ประจำปี 2560 รวมทั้งพิธีสวนสนามเพื่อเป็นเกียรติให้แก่นายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารราบที่เกษียณอายุราชการ 120 นาย ในปีนี้มีนายทหารชั้นนายพลที่จะเกษียณอายุราชการ อาทิ พล.อ.พิสิทธิ์ สิทธิสาร รองผู้บัญชาการทหารบก เข้าร่วมพิธี โดยมี พล.ต.สุเทพ นพวิง ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์ คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และแขกผู้มีเกียรติให้การต้อนรับ จากนั้น ผบ.ทบ.เป็นประธานพิธีมอบของที่ระลึกเชิดชูเกียรติให้กคณะนายทหารชั้นนายพลที่อำลาชีวิตรับราชการและมอบสัญลักษณ์ทหารราบเชิดชูเกียรติแก่กำลังพลเหล่าทหารราบที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2560

พล.อ.เฉลิมชัย กล่าวสดุดีว่า ตนและข้าราชการกองทัพบกต่างตระหนักดีว่า การที่กองทัพบกมีความเป็นปึกแผ่นมั่นคง มีความสง่างาม มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับเชื่อถือ ศรัทธา จากมิตรประเทศต่างเหล่าทัพ และประชาชน ส่วนหนึ่งมาจากการที่นายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารราบที่จะอำลาชีวิตรับราชการในปีนี้ได้ทุ่มเทความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เพื่อสร้างสรรค์กองทัพและเหล่าทหารราบมาตามลำดับ
“แม้ทุกท่านจะอำลาชีวิตราชการ ผมและกำลังพลเหล่าทหารราบยังเชื่อมั่นว่าจิตวิญญาณของความเป็นทหารราบที่มีความรัก หวงแหนและเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์จะยังคงฝังลึกในจิตใจของทุกท่านไม่เสื่อมคลาย ผมและกำลังพลเหล่าทหารราบทุกคน ขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด รักษาเกียรติศักดิ์ศรีของกองทัพบก พร้อมปฏิบัติหน้าที่ในการพิทักษ์ปกป้องและธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้มั่นคงยั่งยืนตลอดไป” พล.อ.เฉลิมชัย กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon