บิ๊กตร.โชว์ 3โรงพักล้ำสมัยต้นแบบ รวดเร็ว พัฒนา ขับเคลื่อนสู่ยุค4.0 รองรับประชาคมอาเซียน

เมื่อวันที่ 28 กันยายน ที่ห้องประชุมเตมียาเวส โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รองผบ.ตร.) เปิดสัมมนานำเสนอผลงาน สถานีตำรวจล้ำสมัย บูรณาการ กระบวนการยุติธรรม พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 รองรับประชาคมอาเซียนของสถานีตำรวจภูธรบางแก้ว จ.สมุทรปราการ สถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ และสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นสถานีตำรวจล้ำสมัยต้นแบบ นำร่อง 3 สถานี และสรุปผลการประเมินโครงการสถานีตำรวจล้ำสมัย และทิศทางการขับเคลื่อนโครงการสถานีตำรวจล้ำสมัยต่อไป

พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณสำนักงานกิจการยุติธรรม ผู้สนับสนุนการดำเนินโครงการ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ โดยเห็นตรงกันว่า สถานีตำรวจถือเป็น “จุดยุทธศาสตร์สำคัญ” ในกระบวนการยุติธรรม ภารกิจของสถานีตำรวจ ถือเป็นภารกิจหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในทุกด้าน ความสำเร็จ ความเชื่อมั่นศรัทธา และความล้มเหลวในภารกิจของตำรวจที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม จะอยู่ที่ผลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในระดับสถานีตำรวจ ซึ่งเป็นต้นธารของการบังคับใช้กฎหมาย และการให้บริการเบื้องต้นที่ต้องคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ดังนั้นหากสถานีตำรวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม อำนวยความสะดวกและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนองความต้องการของประชาชนได้อย่างครบถ้วน เป็นธรรม มีมาตรฐาน ตามหลักธรรมาภิบาลจักส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจ และกระบวนการยุติธรรมของประเทศ จะพัฒนาไปได้อย่างเต็มภาคภูมิ“โครงการสถานีตำรวจล้ำสมัย เป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับการปฏิรูปสถานีตำรวจยุค 4.0 เน้นการทำงานเชิงรุก การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ประชาชนที่มาใช้บริการ ได้รับความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น และได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน จึงนับว่าเป็นสิ่งน่ายินดีอย่างยิ่งที่lถานีตำรวจภูธรบางแก้ว สถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ และ สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา ได้เข้าร่วมโครงการสถานีตำรวจล้ำสมัยฯ นำร่องก่อนเป็นต้นแบบ โดยดำเนินการปรับปรุงสถานีตำรวจให้มีระบบการทำงานที่ทันสมัย ตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน ส่งผลให้ประชาชนมีช่องทางในการรับบริการและเข้าถึงการให้บริการของสถานีตำรวจได้อย่างรวดเร็ว และเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตการทำงานให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานสถานีตำรวจให้สามารถทำหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และที่สำคัญคือเรื่องของความโปร่งใส” พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ กล่าวด้านพล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ กล่าวว่า ในนามของคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสถานีตำรวจล้ำสมัยบูรณาการกระบวนการยุติธรรม พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 รองรับประชาคมอาเซียน ฯ ว่าโครงการสถานีตำรวจล้ำสมัยฯ เป็นโครงการที่ถูกกำหนดไว้ในแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2558-2561 รองรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการให้บริการประชาชน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้อนุมัติในหลักการให้โรงเรียนนายร้อยตำรวจเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินโครงการ โดยมีแนวทางการดำเนินงานคือกำหนดขั้นตอนการทำงานของสถานีตำรวจให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงาน ขยาย พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเป็นมาตรฐานสากล และสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทั่วถึง และลดภาระค่าใช้จ่ายของหน่วยงานยุติธรรมและภาคประชาชน โดยโรงเรียนนายร้อยตำรวจหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลที่ได้จากการสัมมนา จะเป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของสถานีตำรวจทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการประชาชนต่อไป
“ความล้ำสมัยของสถานีตำรวจ จะทำอย่างไรให้ประชาชนมาใช้บริการที่สถานีตำรวจให้น้อยที่สุด โดยจะเน้นเทคโนโลยี สารสนเทศ ตามหลักการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 เนื่องจากปัจจุบันเราอยู่ในสังคม Smart Enterprises ประชาชนส่วนใหญ่จะใช้สมาร์ทโฟน สถานีตำรวจล้ำสมัยจึงได้พัฒนาการรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเหตุ ผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ซึ่งจะทำให้สามารถแจ้งเหตุร้ายถึงตำรวจได้เร็วขึ้น และได้ข้อมูลครบถ้วน ไม่ต้องเสียเวลามาที่สถานีตำรวจอีกต่อไป” พล.ต.ท.ปิยะ กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ทางหลวงชนบทแจ้งเบี่ยงจราจรแยกไทยด๊อยซ์ สร้างถนนเชื่อมราชพฤกษ์-กาญจนาภิเษก
บทความถัดไปสาวออฟฟิศโบกมือลาห้องแอร์ กู้กองทุนสตรีปลูก “ผักสวนครัว” โกยวันละ 1,000