สสจ.เผย พบชาวสระแก้วเสียชีวิตจากมะเร็งท่อน้ำดีมากที่สุดในภาคตะวันออก

วันที่ 16 มี.ค.59 นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6  พร้อมด้วย นพ.อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ เป็นประธานเปิดรณรงค์กำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยมี นพ.อภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว นายวุฒิดนัย สวัสดินฤนาท นายอำเภอวัฒนานคร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะเคียนบอน  ผู้นำชุมชน  อสม.และชาวบ้านให้การต้อนรับ มีกิจกรรมรณรงค์ฮีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันสัตว์เลี้ยง การตรวจอุจจาระหาไข่พยาธิ  โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายตำบลสุขภาพหนึ่งเดียว  One Health
นพ.ธเรศ กล่าวว่า โรคพยาธิใบไม้ตับ เป็นโรคที่องค์การอนามัยโลกยอมรับและจัดให้เป็นเชื้อก่อโรคมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งเป็นโรคที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงแต่ผลการรักษามีอัตราการรอดชีวิตต่ำมาก ที่ผ่านมาการแก้ปัญหาเน้นไปที่การป้องกันและรักษาพยาธิใบไม้ตับแต่ก็ประสบผลสำเร็จแค่ในระดับหนึ่งเท่านั้น กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดทำโครงการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี ในปีพุทธศักราช 2559 พร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา  ตลอดจนในปีพุทธศักราช 2560 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา โดยดำเนินการใน 27 จังหวัด 84 อำเภอ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคตะวัน ซึ่งได้แก่ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งจะดำเนินการใน 2 อำเภอ คือ อำเภอวัฒนานครและอำเภอเขาฉกรรจ์
ด้านนพ.อภิรักษ์ กล่าวว่า ประชากรของจังหวัดสระแก้วส่วนใหญ่ย้ายถิ่นฐานมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารสุกๆดิบๆ  ทำให้พบอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีสูงที่สุดในภาคตะวันออก ในปี 2556 จังหวัดสระแก้วมีอัตราตายด้วยโรคนี้ถึง 29.59 ต่อแสนประชากร  ส่วนปี 2557 มีอัตราตายถึง 6.50 ต่อแสนประชากร รวมทั้งยังมีอัตราชุกของโรคพยาธิใบไม้ตับสูง โดยเฉพาะที่อำเภอวัฒนานคร อำเภออรัญประเทศและอำเภอเขาฉกรรจ์  จากสภาพปัญหาดังกล่าว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วจึงได้ใช้กลไก “ตำบลสุขภาพหนึ่งเดียว” (One Health) เป็นกรอบขยายการดำเนินงานทั้งจังหวัด โดยตำบลหนองตะเคียนบอน เป็นตำบลนำร่อง  ทั้งนี้ จากการตรวจอุจจาระของประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองตะเคียนบอน ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคมที่ผ่านมา จำนวน 266 ราย พบไข่พยาธิใบไม้ตับร้อยละ 6.39  พยาธิปากขอ ร้อยละ 0.37 และพยาธิเข็มหมุด ร้อยละ 0.37

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้หนังคนละม้วน! คู่กรณีโต้ ‘ปลา ฟินาเล่ฯ’ งานนี้ต่างฝ่ายต่างจ่อฟ้อง
บทความถัดไปสุจิตต์ วงษ์เทศ : คุณค่าวัดพญากง อยุธยา กรมศิลป์รู้เกือบ 50 ปีแล้ว