มณฑลทหารบกที่ 22 สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวง ร.9

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ที่ บ้านคำลือชา ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ได้มอบหมายให้ พันเอกพิชิต วันทา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการ “ทบ.สร้างบ้านผู้ยากไร้ ถวายเป็นพระราชกุศล” แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ สภากาชาดไทยจังหวัดอุบลฯ พ่อค้า ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ให้กับนางหนูติ๋ม เรียนบุรี ผู้มีฐานะยากจน

ทั้งนี้ การสร้างบ้านตามโครงการ “ทบ.สร้างบ้านผู้ยากไร้ ถวายเป็นพระราชกุศล” ในครั้งนี้ เป็นบ้านชั้นเดียว ขนาดกว้าง 6 เมตรและยาว 8 เมตร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจาก ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า และประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมให้การสมทบทุน รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 111,119 บาท วัตถุประสงค์สำหรับการการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในเรื่องที่อยู่อาศัยของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้มีชีวิตเป็นเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือร่วมใจ ความสามัคคีระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการสร้างสรรค์ สร้างพลังในการทำความดีให้กับประเทศชาติ ที่ไม่ใช่เพื่อตนเองหรือข้าราชการ แต่ทำเพื่อประชาชนทุกคนตามนโยบายของรัฐ และเพื่อสืบสานความเป็นไทย ที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน อันนำไปสู่ความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกด้วย

บทความก่อนหน้านี้บึงกาฬบริจาคโลหิต 9 ล้านซีซี ถวายเป็นพระราชกุศล (คลิป)
บทความถัดไปเปตองไทยเจ้าภาพ 2 รายการใหญ่ หวัง 2 ทองชิงแชมป์เอเชีย