สสจ.ตรวจ”ลูกชิ้นยืนกิน”สตรีท ฟู้ด”บุรีรัมย์” เน้นสะอาด ยกระดับมาตรฐานอาหารปลอดภัย

เมื่อวันที่ 4 มกราคม นายเฉลียว ตามสีรัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.)บุรีรัมย์ นำเจ้าหน้าที่ออกตรวจรถเข็นจำหน่ายลูกชิ้นทอด บริเวณหลังสถานีรถไฟบุรีรัมย์ เพื่อสร้างความชื่อมั่น ปลอดภัย อุ่นใจแก่ประชาชน และนักท่องเที่ยว โดยพฤติกรรมยืนกินลูกชิ้นจากรถเข็นจำหน่ายลูก โดยใช้น้ำจิ้มหม้อเดียวกัน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ให้เป็นมาตรฐานเดียว คือ มีความสะอาด ปราศจากสารปนเปื้อน ปลอดภัยจากโรคติดต่อ รองรับการจัดงานเทศกาลยืนกิน ปีที่ 2 ที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 6 – 7 มกราคมนี้ บริเวณหลังสถานีรถไฟบุรีรัมย์ และเตรียมพร้อมยกระดับการจำหน่ายลูกชิ้นยืนกิน ตำนานเมืองแปะให้ได้มาตรฐานเดียวกัน ซึ่งมีนายสถานีรถไฟบุรีรัมย์ ผู้แทนสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว ประธานชุมชนร่วมออกตรวจและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบตั้งแต่ความสะอาดของรถเข็น สารปนเปื้อนในลูกชิ้น น้ำจิ้ม และ ทดสอบน้ำมันทอดซ้ำ การตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในภาชนะบรรจุน้ำจิ้มและผักสด การตรวจสอบความสะอาดของสุขอนามัยผู้ทอดลูกชิ้น ให้แนะนำเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคลูกชิ้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค อาทิ ควรใช้น้ำจิ้มแยก หรือ ถ้วยแบ่งนายเฉลียว กล่าวว่าร การตรวจร้านจำหน่ายลูกชิ้นในครั้งนี้ ได้บูรณาการร่วมกับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมยกระดับการจำหน่ายลูกชิ้นของจังหวัดบุรีรัมย์ให้เป็นมาตรฐาน ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค โดยได้แนะนำผู้ประกอบการจำหน่ายลูกชิ้นทอดให้ปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้อง
“จังหวัดบุรีรัมย์เป็นเมืองท่องเที่ยว ซึ่งที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวหมุนเวียนมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก และมีนักท่องเที่ยวสนใจไปสัมผัสวิถีการยืนกินลูกชิ้นที่บุรีรัมย์ จึงอยากให้ชาวบุรีรัมย์พร้อมใจกันยกระดับมาตรฐานลูกชิ้นสะอาด ปลอดภัย ปลอดโรค มีความชื่อมั่นในการบริโภคลูกชิ้นบุรีรัมย์มากขึ้น” นายเฉลียว กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon