เจ้าวงศ์สักก์ฯส่งมอบไม้เท้าหุ้มทองคำให้”เจ้าน้อย”สืบสมบัติ”เจ้าแก้วนวรัฐ”ณ เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ที่จ.เชียงใหม่ เจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่ ผู้สืบราชสกุลเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือ ทายาทในเจ้าพงษ์อินทร์ ณ เชียงใหม่ กับหม่อมจันทร์สม ณ เชียงใหม่ หรือ หลานปู่ ในพลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าหลวงผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 9 ดำเนินการส่งมอบ ‘ไม้เท้าหุ้มทอง’ ซึ่งเป็นสมบัติล้ำค่าของบรรพบุรุษที่ส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่น แก่เจ้าวีระยุทธ ณ เชียงใหม่ โดยมีทายาทในราชสกุล ณ เชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยานเจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่ กล่าวว่า ไม้เท้าดังกล่าวเป็นสมบัติประจำกายของเจ้าแก้วนวรัฐ ซึ่งส่งต่อมายังบุตรหลานในตระกูล มีลักษณะกลม ความยาวประมาณ 150 เซนติเมตร ด้านบนหุ้มด้วยทองคำสลักลวดลายแซมสีเขียวและสีแดงอย่างวิจิตรบรรจง มีสัญลักษณ์รูป ‘ดาว’ อยู่ด้านบนสุด ส่วนปลายไม้เท้ามีลักษณะเหมือนด้ามเสียมขนาดเล็ก ซึ่งนอกจากจะถือไว้คู่กายในยามเดินไปไหนมาไหนแล้ว เวลาลงไปในสวน ‘ท่านปู่’ น่าจะใช้ขุดดินเพื่อหยอดเมล็ดพันธุ์ไปด้วย“ผมเชื่อว่าไม้เท้าทองคำนี้ น่าจะมีอายุไม่ต่ำกว่า 100 ปี เพราะในตอนที่ท่านสิ้นเมื่อปี 2482 มีสิริอายุ 76 ปี หากนับมาจนถึงเวลานี้ก็คงไม่ต่ำกว่า 70 ปีแล้ว จึงเป็นของที่มีคุณค่ามาก ทั้งในด้านจิตใจและประวัติศาสตร์ ในฐานะที่ผมเป็นทายาท แต่เริ่มสูงวัยมากขึ้นเรื่อยๆ คือ 83 ปีแล้ว จึงอยากส่งมอบสมบัติชิ้นสำคัญให้เจ้าวีระยุทธ ญาติผู้น้อง เพื่อเก็บรักษาและส่งต่อแก่ทายาทในสายสกุล ณ เชียงใหม่ ต่อไป โดยนับจากนี้จะมอบหมายให้เจ้าวีระยุทธ หรือ เจ้าน้อย ทำหน้าที่แทนในการสานต่องานในนามมูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ อาทิ เข้าร่วมกิจกรรมกับภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไป ในการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบรมวงศานุวงศ์ ตามโอกาสที่เหมาะสม กิจกรรมถวายพระเกียรติเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ และเจ้านายฝ่ายเหนือ และการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะต่างๆ” เจ้าวงศ์สักก์ กล่าวสำหรับ เจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่ เป็นบุตรของเจ้าพงษ์อินทร์ ณ เชียงใหม่ ราชบุตรคนที่ 4 ของพลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าหลวงเชียงใหม่ (องค์สุดท้าย) และเป็นผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตติยจุลจอมเกล้า (ต.จ.) สืบต่อมา หลังเจ้าพงษ์อินทร์ถึงแก่อนิจกรรม จึงนับเป็นการสืบราชสกุล ณ เชียงใหม่ อย่างเป็นทางการมาจนถึงปัจจุบันขณะที่ เจ้าวีระยุทธ ณ เชียงใหม่ เป็นบุตรของเจ้าอินทนนท์ ราชบุตรคนสุดท้อง หรือ คนที่ 6 ของพลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าหลวงเชียงใหม่ (องค์สุดท้าย) กับเจ้านางสุคันธา ณ เชียงตุง พระธิดาเจ้าหอคำเชียงตุงเจ้าฟ้ารัตนะก้อนแก้วอินทรแถลง เจ้าผู้ครองนครเชียงตุง องค์ที่ 40 ตำนานรัก ‘รากนครา’ โดยเจ้าวีระยุทธ มีพี่น้องรวม 5 คน ประกอบด้วย เจ้ารัตนนินดนัย ณ เชียงใหม่, เจ้าวิไลวรรณ ณ เชียงใหม่, เจ้าสรรพสมบูรณ์ ณ เชียงใหม่, เจ้าไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่ และ เจ้าวีระยุทธ ณ เชียงใหม่

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon