ธัญญาพาร์ค ชู แนวคิดศูนย์การค้ารักโลก ตอบโจทย์คนทำงาน-คนรุ่นใหม่

ธัญญาพาร์ค ชู แนวคิดศูนย์การค้ารักโลก ตอบโจทย์คนทำงาน-คนรุ่นใหม่

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ นางสุนันทา สมบุญธรรม ประธานกรรมการบริหารศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ เปิดเผยว่า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์เป็นศูนย์การค้าแห่งแรกที่มีการนำแนวคิด “ESG & Sustainable” มาเป็นหัวใจในการบริหารทั้งด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และการให้ความสำคัญกับชุมชน ภายใต้แนวคิดศูนย์การค้ารักษ์โลก หรือ Modern Eco Lifestyle Shopping Mall โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์พลังงาน และเป็นต้นแบบองค์กรสีเขียวด้วยนวัตกรรมและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถอนุรักษ์พลังงานได้อย่างยั่งยืน ผลจากความตั้งใจดังกล่าวทำให้ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ได้รับรางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานอาคารเขียว (Green Building) จากการประกวด Thailand Energy Awards 2016 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานอาคารเขียว (Green Building) จากการประกวด Asean Energy Awards 2016 ณ กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมา โดยศูนย์การค้ารักษ์โลกแห่งนี้ นอกจากจะเดินทางมาได้อย่างสะดวกสบายด้วยรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเหลือง (ลาดพร้าว – สำโรง) สถานีกลันตัน และทางด่วนพิเศษศรีรัชที่เชื่อมต่อถนนศรีนครินทร์ทำให้ง่ายต่อการเข้าถึงโครงการแล้ว ยังครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ประกอบด้วยสินค้าหลากหลายประเภทที่หมุนเวียนมาให้จับจ่ายใช้สอย มีหน่วยงานราชการและบริการต่างๆ เช่น สำนักงานหนังสือเดินทาง สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานประกันสังคม ไปรษณีย์ไทย ธนาคาร ศูนย์อาหาร ร้านอาหาร และคาเฟ่ชั้นนำมากมาย ปัจจุบันธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์มีลักษณะเป็น Mixed-use Complex ที่โดดเด่นด้วยการออกแบบที่คำนึงถึงทิศทางลม ล้อมรอบไปด้วยสวนแนวตั้งจนกล่าวได้ว่าเป็น Retail and office in the park ประกอบด้วยร้านค้าปลีก (Retail Complex) และอาคารสำนักงานให้เช่า (Office space for rent) ในสัดส่วน 60 : 40 ที่ประกอบด้วยสำนักงานบริษัทชั้นนำในไทยและต่างประเทศ อาทิ FUJIFILM, HP, OTIS

“ที่ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์นี้มีสำนักงานให้เช่ารวมกว่า 12,000 ตร.ม. โดยมีพื้นที่เริ่มต้นตั้งแต่ 50 ตารางเมตรจนถึง 2,000 ตารางเมตร แยกเป็นสัดส่วนชัดเจนกับในส่วนของร้านค้าปลีก โดยย่านศรีนครินทร์นับเป็นศูนย์กลางธุรกิจ (Central Business District: CBD) แห่งใหม่ฝั่งกรุงเทพฯ ตะวันออกที่เป็นทำเลศักยภาพที่แวดล้อมด้วยหน่วยงานราชการ

Advertisement

สถานศึกษา โรงพยาบาล เขตนิคมอุตสาหรรม และใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งพื้นที่นี้มีการขยายตัวของเศรษฐกิจในทิศทางที่ดีและรวดเร็วจากปัจจัยหนุนของรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเหลือง ดังนั้น บริษัทหรือองค์กรที่เลือกเช่าพื้นที่แห่งนี้เป็นสำนักงานจึงคุ้มค่าในแง่การลงทุนด้วยที่ตั้งที่อยู่ชานเมือง ทำให้ลดความแออัดแต่ยังสะดวกในการเดินทาง ทั้งยังช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือของธุรกิจ และสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ใช้สอยต่างๆ ภายในศูนย์เพื่อการรับรองลูกค้าและจัดประชุม ในขณะเดียวกัน ปัจจัยด้านความสะดวกในการเดินทางยังป็นการสร้างความสมดุลในชีวิต (Work-life balance) ให้กับพนักงาน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยบรรยากาศแห่งการพักผ่อนจากพื้นที่สีเขียว นอกจากนั้น พนักงานยังสามารถเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคสำหรับชีวิตประจำวันที่ครบครัน รวมถึงมีกิจกรรมที่ช่วยสร้างสีสันและเติมเต็มความสุขนอกเหนือจากเวลาทำงาน ภายในศูนย์ยังมีพื้นที่ออกกำลังกายทั้งในร่มและกลางแจ้งเพื่อสร้างเสริมสุขภาพกายและใจที่ดีให้กับพนักงานอีกด้วย”

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image