สสก.8 สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมตกปลา จับผลผลิตจากโครงการ 9101ฯ อ.คีรีรัฐนิคม

นายธาร นวลนึก เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและชุมชน ด้วยการน้อมนำหลักการทฤษฎีใหม่และแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการลดต้นทุน เพิ่มผลผล พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรในชุมชน โดยมีงบประมาณชุมชนละ 2,500,000 บาท

ซึ่งในส่วนของอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มี 2 ชุมชนที่ร่วมโครงการ คือชุมชนที่ 2 ตำบลท่าขนอน เเละชุมชนที่ 7 ตำบลย่านยาว อำเภอคีรีรัฐนิคม ประกอบด้วย โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งเกษตรกรได้นำปุ๋ยไปในการพัฒนาปรับปรุงบำรุงดินในการทำเกษตร และจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับชุมชน ช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้เป็นอย่างดี ส่วนอีกกิจกรรมคือการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน ซึ่งทางชุมชนได้ใช้สระน้ำของชุมชนเป็นสถานที่เลี้ยงปลา มีการปล่อยพันธุ์ปลาดุกไปจำนวน 20,000 ตัว โดยมีสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเจ้าหน้าที่ประมงอำเภอมาช่วยแนะนำถึงวิธีการ ตั้งแต่ปล่อยพันธุ์ปลาลงในสระน้ำและวิธีการดูแลเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยความ ไม่เข้าใจของเกษตรกร

ทั้งนี้ เกษตรกรจะใช้เวลาเลี้ยงปลาประมาณ 4 เดือนต่อรุ่น จะได้ปลาน้ำหนักเฉลี่ย 4 ตัวต่อกิโลกรัม  โดยสมาชิกในโครงการจ้องช่วยกันเลี้ยงและดูแล เมื่อถึงเวลาจำหน่ายผลผลิตก็ช่วยกันนำไปจำหน่ายเพื่อนำทุนกลับมาหมุนเวียนเลี้ยงในรุ่นต่อไป โดยนับตั้งแต่ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2560 เกษตรกรประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

แม้จะประสบปัญหาบ้างในช่วงแรก แต่เกษตรกรก็ร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ไขได้จนสามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่เกิดจากความคิดร่วมกันของชุมชน โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตรคอยให้คำปรึกษา และเนื่องจากวิถีชีวิตของเกษตรกรในชุมชนที่ชอบตกปลาเป็นงานอดิเรก ทางชุมชนที่ 7 จึงได้จัดกิจกรรมเเข่งขันตกปลาขึ้นที่ ณ บ่อตกปลาหารละมุ บ้านบางพระ หมู่ที่ 7 ตำบลย่านยาว อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสร้างความสามัคคีและกระตุ้นให้เกษตรกรเกิดความภูมิในใจกิจกรรมที่ทำร่วมกัน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 279 คน ปลาที่ตกได้มีทั้งปลาดุกและปลาอื่นๆ ที่อยู่เดิมในธรรมชาติ ส่วนชุมชนที่ 2 ตำบลท่าขนอน จะมีการเปิดกิจกรรม การเเข่งขันตกปลาในเร็วๆ นี้ เช่นกัน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้คพ.รุกขยายผลงดใช้แคปซีลทั่วประเทศ ย้ำปี 62 เลิกใช้ 100%
บทความถัดไปตั้งกฎเหล็ก ‘ล้อมย้ายต้นไม้’ ในกรุง ประเดิม360ต้น แนวรถไฟฟ้าสีทอง