ชาวเน็ตแห่ให้กำลังใจ “สุนัขทหาร” ที่ถูกประมูลขายทอดตลาด “ขอให้เจอนายใหม่ที่รักอย่างจริงใจ”

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ได้ทำการประกาศเรื่องการประมูลขายทอดตลาดสุนัขที่ปลดประจำการ หรือที่ไม่ใช่งานทางราชการจำนวน 81 ตัว ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ สโมสรศูนย์การทหาร ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง ในเอกสารขายทอดตลาดดังกล่าวมีการระบุถึงคุณสมบัติของผู้สู้ราคาหรือผู้ประมูลราคา ทั้งนี้ผู้สู้ราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงิน 100 บาทต่อครั้งขึ้นไปเมื่อมีผู้เสนอราคาสูงสุดเกิดขึ้น ทางคณะกรรมการขายทอดตลาดจะร่วมกันพิจารณาเพื่อเห็นด้วยในการเคาะเพื่อให้ขายทอดตลาดสุนัข ก่อนให้ผู้มีอำนาจอนุมัติขายพิจารณาอนุมัติเพื่อให้การขายทอดตลาดครั้งนี้สำเร็จบริบูรณ์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในเอกสารดังกล่าว นำเสนอภาพพร้อมรายละเอียดของสุนัขทหารจำนวน 81 ตัว จำแนกเป็นดังนี้ 1.กลุ่มสุนัขเล็ก อายุตั้งแต่ 3-8 เดือน (ไม่ทำหมัน) มีจำนวน 15 ตัว เป็นพันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ด จำนวน 4 ตัว พันธุ์ลาบราดอร์ จำนวน 11 ตัว ราคาเริ่มต้นที่ 4,000–10,000 บาท 2.กลุ่มสุนัขโต อายุ 11 เดือน–3 ปี จำนวน 66 ตัว (ทำหมันแล้ว) พันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ด จำนวน 59 ตัว พันธุ์ลาบราดอร์ จำนวน 7 ตัว ราคาเริ่มต้น 2,500–6,000 บาท

ทั้งนี้ในภาพประกอบของการขายประมูลทอดตลาดนั้น ยกตัวอย่าง ภาพ A1 ชื่อสุนัข “โอวี่” พันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ด เพศเมีย อายุ 3 ปี 10 เดือน เกิดจากพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ จัดซื้อจากประเทศเยอรมนี คุณสมบัติ ฉลาด เชื่อฟัง เป็นมิตร เฝ้าบ้านได้ ราคาเริ่มต้น 2,250 บาท, ภาพ A9 ชื่อสุนัข “ไอดีน” พันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ด เพศผู้ อายุ 2 ปี 1 เดือน เกิดจากพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ จัดซื้อจากประเทศเยอรมนี คุณสมับัติ ฉลาด เชื่อฟัง เป็นมิตร เฝ้าบ้านได้ ราคาเริ่มต้นประมูล 4,860 บาท

ส่วนภาพ A14 ชื่อสุนัข “ดาวน์นี่” พันธุ์ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์ เพศเมีย อายุ 3 ปี 4 เดือน เกิดจากพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ จัดซื้อจากประเทศเยอรมนี คุณสมบัติ เป็นมิตร ใจดี คล่องแคล่ว เลี้ยงเป็นเพื่อน ราคาเริ่มต้นประมูล 4,500 บาท ส่วนภาพ B14 เป็นลูกสุนัขที่ยังไม่มีการตั้งชื่อ พันธุ์ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์ เพศเมีย อายุ 3 เดือน ยังไม่ทำหมัน เกิดจากพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ จัดซื้อจากประเทศเยอรมนี คุณสมบัติ ฉลาด เชื่อฟัง เป็นมิตร ราคาเริ่มต้นประมูล 10,000 บาท เป็นต้น

ด้าน พ.อ.ถาวร ร่วมสุข ผู้บังคับศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก เปิดเผยว่า ศูนย์การสุนัขทหารปากช่องเป็นศูนย์ เพาะเลี้ยงสุนัขทหารสงครามเพื่อคัดสรรลูกสุนัขที่แข็งแรงมีคุณภาพนำมาอนุบาลก่อนนำมาฝึกใช้ในภารกิจของกองทัพบก ตามพื้นที่สมรภูมิต่างๆ จะมีการฝึกดมกลิ่น ค้นหาอาวุธ ระเบิด ยาเสพติด รวมทั้งภารกิจต่างๆ โดยมีกำลังพลจากกองพันสุนัขทหารทำการฝึก หลังสุนัขที่ผ่านการคัดเลือกในสถานที่แห่งนี้ จะมีหน่วยงานรัฐในภูมิภาค ส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมฝึกเมื่อผ่านการฝึกเสร็จก็จะนำสุนัขกลับไปทำหน้าที่และภารกิจประจำตามหน่วยงาน

“สำหรับศูนย์การสุนัขทหารปากช่องมีพ่อพันธ์สุนัขจำนวน 12 ตัว แม่พันธ์สุนัขจำนวน 60 ตัว โดย 1 ปี จะผลิตลูกสุนัขได้ จำนวน 324 ตัว ลูกสุนัขที่คลอดออกมานำมาอนุบาลจนแข็งแรง พออายุ 3 -5 เดือน ก็จะเริ่มหัดเดินฝึกระยะเริ่มต้นพร้อมประเมินผลการฝึกแต่ละช่วง และอายุ 9 เดือนถึง 1 ปี จะตรวจสอบว่าสุนัขตัวไหนไม่ผ่านการฝึก ก็จะคัดออกคงเอาไว้ 200 ตัว” พ.อ.ถาวร กล่าวแล้ว่า สุนัขที่คัดออกจะนำเข้าร่วมทำการการประมูลตามที่มีการแจ้งประกาศไว้ เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำสุนัขสายพันธุ์ดีไปเลี้ยงเฝ้าบ้าน หรือตามความเหมาะสมของแต่ละเจ้าของที่ประมูลได้ไป เนื่องจากสุนัขที่เกิดจากแผนการผลิตของหน่วยในแต่ละปีมีจำนวนมาก ตามขั้นตอนการผลิตสุนัขเตรียมฝึกให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น สุนัขกลุ่มนี้ต้องผ่านการคัดเลือกและประเมินผลการฝึกตามหลักสูตร Puppy Training Program ก่อน เพื่อให้ได้สุนัขที่มีคุณลักษณะสามารถเข้ารับการฝึกในหลักสูตรผู้บังคับสุนัขทหารของโรงเรียนสุนัขทหาร ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก ตามความต้องการของ กองทัพบกและเหล่าทัพได้ ดังนั้นจึงมีสุนัขจำนวนหนึ่งที่ไม่ผ่านการคัดเลือก แต่บุคคลทั่วไปที่รักสุนัขสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ เช่น การเลี้ยงเป็นเพื่อน หรือ เฝ้าบ้าน เพื่อลดภาระการเลี้ยงดูของหน่วยทหารในเรื่องอาหาร ยารักษาโรค และโรงเรือนที่อยู่อาศัย

พ.อ.ถาวร กล่าวอีกว่ารายได้ที่เกิดขึ้นจากการประมูลสุนัขทหารเหล่านี้ หน่วยจะปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย บัญชีเงินผลพลอยได้ (ค่าขายสุนัข) โดยดำเนินการนำเงินรายได้ดังกล่าวฝากเข้าบัญชี และนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนากิจการสุนัขทหารของหน่วยต่อไป อาทิเช่น เครื่องช่วยฝึกสุนัข การซ่อมแซมปรับปรุงคอกสุนัข การจัดซื้ออาหารเสริมสุนัข ยารักษาโรค และการเวชกรรมป้องกันโรคสุนัขที่ไม่สามารถจัดหาตามระเบียบ ของกองทัพบกได้ รวมทั้งอาหารที่ต้องดูแลสุนัขที่ปลดประจำการ ที่เป็นพ่อแม่พันธุ์ของ ศูนย์การสุนัขทหารและสุนัขใช้งาน ที่ปลดประจำการของ กองพันสุนัขทหาร ซึ่งเป็นหน่วยใช้งานสุนัขทหารโดยไม่ต้องใช้งบประมาณจากกองทัพบก

“สำหรับคำว่า ประมูลการขายทอดตลาด เป็นศัพท์ทางราชการ เป็นระเบียบกองทัพบกว่าด้วยกิจการสัตว์ทางทหาร พ.ศ. 2547 เป็นวิธีการที่ถูกต้อง และสำหรับคำว่าสุนัขปลดประจำการก็เช่นเดียวกัน ไม่ได้หมายความไว้เฉพาะสุนัขทหารที่ใช้งานทางราชการทหารจนครบกำหนดอายุ และปลดออกจากประจำการเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงสุนัขที่ไม่ได้ถูกคัดเลือกเข้าฝึกตามหลักสูตรผู้บังคับสุนัขทหารณ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ ดำเนินการจำหน่ายสัตว์ทางทหารออกจากบัญชีคุม, ปลดออกจากประจำการเป็นขั้นตอนการปฏิบัติก่อนที่จะมีการประมูล และดำเนินการประมูลการขายทอดตลาด”

พ.อ.ถาวร กล่าวอีกว่า การนำสุนัขมาประมูลเป็นไปตามระเบียบของกองทัพบก โดยกรมการสัตว์ทหารบกทุกประการ อาจจะมีบุคคลที่ไม่เห็นด้วยที่อ้างตัวว่าเป็นผู้รักสุนัขออกมาคัดค้าน เพราะคนกลุ่มที่ออกมาแสดงไม่เห็นด้วยอาจไม่เข้าใจในขั้นตอน ให้เข้าใจว่าการประมูลสุนัขจะไม่มีกลุ่มสุนัขที่ผ่านการปฏิบัติงานรับใช้ประเทศชาติแต่อย่างใด แต่ทั้งหมดจะเป็นกลุ่มสุนัขที่ไม่ผ่านขั้นตอนการคัดเลือกเพื่อเข้าฝึกตามหลักสูตรของโรงเรียนสุนัขทหาร ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก เท่านั้น

ในเฟซบุ๊กของ WATCHDOG THAILAND ที่นำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์การประมูลสุนัขดังกล่าว ได้มีผู้เข้ามาแสดงความสนใจกันจำนวนมาก ความคิดเห็นหนึ่งกล่าวว่า “ทุกอย่างมีเหตุมีผล ขอให้พบความสุขในชีวิตปั้นปลาย มีบ้านที่อบอุ่น ได้ความรัก ได้พักนะคะเด็ก” ขณะที่บางความคิดเห็นเขียนว่า “สุดท้ายก็ตีค่าความพักดีเป็นเงิน….โดยไม่เข้าใจความรู้สึกของพวกแกเลยสักนิด ขอให้พวกแกเจอนายใหม่ที่รักแกอย่างจริงใจตลอดไปขอให้บั้นปลายชีวิตของพวกแก่ทุกตัวพบแต่ความสุขตลอดไป”

โดยมีความคิดเห็นหนึ่งตอบในข้อคิดเห็นดังกล่าวว่า “ปกติต่อให้ปลดประจำการปกติ ไปขอเลี้ยงก็มีค่าใช้จ่ายแบบนี้นะคะ ไม่ได้ให้เปล่าและคนที่จะรับไปเลี้ยงต้องมี statement ไปโชว์ โฉนดห้องหับว่ามีฐานะดูแลรับผิดชอบได้ เค้าเองต้องมั่นใจด้วยว่าน้องพ้นจากที่นี่ไปจะไปมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีมาตรฐาน ตรวจสอบได้ เราเห็นด้วยนะคะ” และอีกความคิดเห็นเขียนว่า “กลับไปอ่านต้นโพสให้ครบทุกบรรทัดนะและทำความเข้าใจด้วยเป็นแค่หมาเพิ่งเริ่มฝึกแต่ไม่ผ่านเกณฑ์”

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เจ เจตริน โพสต์ถึง เจ้าขุน สุดภูมิใจ-ความรักของครอบครัวคือโล่ที่ดีที่สุด
บทความถัดไปวัดดังศรีลังกา นำช้างแก่-เดินขบวนงานบุญ เอาเสื้อมาใส่ปกปิดความซูบผอม